Ulga na leki. Nawet kilkaset złotych rocznie. Komu przysługuje? Jak lekarstwa odliczyć w PIT?

Ulga podatkowa jest częścią ulgi rehabilitacyjnej. Przysługuje ona jednak tylko nielicznym. Wyjaśniamy, ile wynosi oraz w jaki sposób odliczyć w PIT lekarstwa.

Od 15 lutego można składać deklaracje PIT za 2020 rok. Należy to zrobić najpóźniej do 30 kwietnia. Podatnicy mogą skorzystać z licznych ulg podatkowych, jak chociażby ulga na dziecko lub na internet. Jedną z nich, która przysługuje jedynie nielicznym, jest ulga na leki.

Zobacz wideo 500 plus a dzietność. Czy program spełnia swoje zadanie?

Ulga na leki częścią ulgi rehabilitacyjnej. Kto może ją otrzymać?

Ulga na leki jest częścią ulgi rehabilitacyjnej, która przysługuje osobom z niepełnosprawnością lub podatnikom utrzymującym osobę z niepełnosprawnością. Osoby niepełnosprawne mogą odliczyć wydatki na leki bez względu na osiągane dochody. W przypadku opiekunów ich dochody nie mogą przekroczyć 12-krotności renty socjalnej. W 2020 roku kwota ta wynosiła 13 200 zł. 

Rozliczenie podatków PIT-11 od pracodawcy. Czy można przekazać druk w formie elektronicznej?

Ulga na leki. Ile wynosi? W jaki sposób ją wyliczyć? 

Ulga na leki nie ma odgórnego limitu, gdyż jej wysokość to różnica pomiędzy wydatkami na leki w danym miesiącu a kwotą 100 zł. Jeśli wydajemy na leki 250 zł miesięcznie, to możemy odliczyć 150 zł. W ciągu roku przy takich wydatkach ulga wyniosłaby 1800 zł.

Natomiast jeśli ktoś wydaje na leki 95 zł miesięcznie, to ulgi nie otrzyma. Dodatkowo ulga nie obejmuje wydatków na leki, które zostały dofinansowywane przez inne instytucje i organizacje. 

Zdjęcie ilustracyjne To są prostsze podatki? Skarbówka objaśnia tzw. estoński CIT na 123 stronach

Osoby, którym przysługuje prawo do ulgi, muszą mieć potwierdzenie od lekarza w postaci wpisu do karty pacjenta lub recepty, że powinny stosować określone leki na stałe lub czasowo. Niezbędne jest także posiadanie potwierdzenia zakupu danego leku oraz dane identyfikujące nabywcę, rodzaj kupionego leku oraz wysokość poniesionych kosztów

Więcej o: