Ulga rehabilitacyjna. Kto z niej skorzysta? Co można odliczyć w PIT za 2020 rok?

Ulga rehabilitacyjna przeznaczona jest dla osób niepełnosprawnych bądź osób, które się niepełnosprawnymi zajmują. Wyjaśniamy, jakie wydatki można odliczyć w PIT.

Zeznania podatkowe można składać od 15 lutego do 30 kwietnia 2021 roku. Można to zrobić za pośrednictwem usługi "Twój e-PIT". Jak co roku, podatnicy mogą skorzystać z licznych ulg, w tym ulgi rehabilitacyjnej. 

Ulga rehabilitacyjna. Komu przysługuje? 

Ulga rehabilitacyjna przysługuje osobom niepełnosprawnym, utrzymującym osoby niepełnosprawne, a także ponoszącym koszty na cele rehabilitacyjne oraz koszty związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Aby skorzystać z tej ulgi, niezbędne jest posiadanie odpowiednich dokumentów potwierdzających kwalifikacje do jednego z trzech stopni niepełnosprawności. Weryfikacją może być  chociażby renta.

Leki (zdjęcie ilustracyjne) Ulga na leki. Komu przysługuje? Jak odliczyć lekarstwa w PIT?

Ulga rehabilitacyjna. Wydatki limitowane oraz nielimitowane. Wyjaśniamy, o co chodzi 

W ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć wydatki podzielone na dwie grupy: limitowane (możliwość odliczenia części kwoty) oraz nielimitowane (całość kwoty).

Do pierwszej grupy zaliczamy wydatki związane z opłaceniem przewodnika osób niepełnosprawnych, utrzymaniem psa przewodnika. Do takowych kwalifikuje się ulga na leki, którą oblicza się odejmując od kwoty 100 zł koszty poniesione na leki w ciągu miesiąca. Wydatki nielimitowane, od których możemy otrzymać 100 proc. ulgi to: 

  • dostosowanie wyposażenia mieszkań bądź budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • adaptacja pojazdów mechanicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
  • zakup urządzeń rehabilitacyjnych,
  • opłacenie tłumacza języka migowego,
  • pobyt na turnusie rehabilitacyjnym lub koloniach bądź obozach dla dzieci niepełnosprawnych poniżej 25 roku życia. 
  • odpłatny niezbędny przewód na zabiegi leczniczo – rehabilitacyjne (dotyczy osób niepełnosprawnych I lub II grupy inwalidztwa, a także dzieci niepełnosprawnych do lat 16),
  • opieka pielęgniarska nad niepełnosprawnym w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie
Więcej o: