Zaległy urlop za 2020. Do kiedy można go wykorzystać? Jakie prawa ma pracodawca?

Pracownicy bardzo często nie wykorzystują w danym roku pełnej puli dni urlopowych. Wyjaśniamy, do kiedy należy wykorzystać zaległy urlop za 2020 oraz czy pracodawca ma prawo wysłać na niego przymusowo.

Płatny urlop wypoczynkowy zagwarantowany jest w przepisach Kodeksu Pracy. Pracownicy mogą liczyć na 20-26 dni urlopu w ciągu roku. O liczbie dni decyduje staż pracy - 20 dni wolnych otrzymują osoby, których staż pracy jest krótszy niż 10 lat. Prawo do urlopu jest niezbywalne i nie można się go zrzec.

Zobacz wideo Tarcza 4.0. Czy pracodawca może nas wysłać na przymusowy urlop?

Do kiedy należy wykorzystać zaległy urlop?

Pracownicy, którzy nie wykorzystali dni urlopowych w ubiegłym roku, nie muszą się tym przejmować jeszcze przez wiele miesięcy. Zaległy urlop powinno się wykorzystać do 30 września przyszłego roku. W przypadku urlopów za 2020 roku takim terminem będzie 30 września 2021 roku.

Pobieranie osocza w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie Dwa dni dodatkowego urlopu dla ozdrowieńców. Jakie warunki?

Jeśli pracownik nie wykorzysta ich w powyższym terminie, nie oznacza, że urlop przepadnie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawo do ubiegania się o dni wolne ulega przedawnieniu po trzech latach. Dopiero wtedy pracodawca może odmówić odebrania zaległego urlopu. Za niewykorzystany urlop nie przysługują jednak dodatkowe pieniądze. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, kiedy to pracownik rozwiązuje umowę o pracę, a przy tym nie wykorzystał dni urlopowych. 

Zaległy urlop. Czy pracodawca może go na nas wysłać przymusowo? 

Termin 30 września jest bardzo istotny dla pracodawców. Jeśli pracownik nie uda się na urlop w tym terminie, to pracodawcy grozi kara w wysokości od 1000 do 30 000 zł za wykroczenie wynikające z  przepisów Kodeksu Pracy. Nałożenie jej przez inspekcję pracy nie wpływa na prawo pracownika do urlopu - będzie mógł go i tak wykorzystać. 

. Obniżki podatków. Morawiecki: 'Nie dajcie sobie mydlić oczu'. Nie dajemy

Czy pracodawca może wysłać nas na urlop przymusowo? Wyjaśnienie znajdziemy na stronie resortu pracy, gdzie czytamy, że: "udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego przez pracodawcę w drodze jednostronnej decyzji, czyli bez zgody pracownika, jest dopuszczalne jedynie w przypadku polecenia wykorzystania przez pracownika urlopu zaległego oraz w przypadku polecenia wykorzystania przez pracownika przysługującego mu urlopu w okresie wypowiedzenia". 

Więcej o: