Getin Bank zjechał z wymogiem kapitałowym poniżej progu. Zawiązał rezerwy na sprawy frankowe

Getin Noble Bank poinformował, że jego wskaźnik kapitałowy TCR spadł poniżej poziomu 8 proc., tj. progu określonego w unijnych przepisach. To raczej symboliczne niż kluczowe dla losów banku wydarzenie, niemniej jest kolejnym sygnałem, że bank wymaga dokapitalizowania.

Getin Noble Bank poinformował, że jego łączny współczynnik kapitałowy TCR spadł poniżej wymaganego unijnym rozporządzeniem poziomu 8 proc. i według stanu na 12 lutego br. wynosił 7,5 proc. Oznacza to, że bank ma zbyt niskie - w stosunku do unijnych norm - pokrycie kapitałami własnymi posiadanych aktywów (np. udzielonych kredytów). 

Co warto podkreślić, unijny wymóg jest niższy niż polski, który dla Getin Noble Banku wynosi 9,32 proc. i którego bank nie spełniał już wcześniej (polski limit jest wyższy m.in. ze względu na dodatkowy element związany z ryzykiem z tytułu kredytów walutowych). Według raportu za trzeci kwartał 2020 r., współczynnik TCR dla banku wynosił wówczas 8,38 proc. 

Co to oznacza?

Żeby było jasne - to, że Getin Noble Bank zjechał z jednym ze współczynników kapitałowych poniżej unijnego progu, nie oznacza dla jego klientów jakichkolwiek konsekwencji. To - najogólniej rzecz ujmując - po prostu kolejny sygnał dla właścicieli i zarządzających bankiem, że należy podejmować działania, aby sytuację wyprowadzać na prostą. Getin Noble Bank od ponad roku realizuje Plan Naprawy, w ramach którego "podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu poprawy wskaźników kapitałowych".

Getin Noble Bank nie jest bankiem "zdrowym" (inaczej nie musiałby realizować planu naprawczego), jest nierentowny, ale mimo wszystko jego sytuacja jest obecnie dalece lepsza niż Idea Banku, który pod koniec 2020 r. został przymusowo przejęty przez Pekao. Ten bank nie spełniał także innych współczynników kapitałowych i to w nieporównywalnie bardziej ewidentny sposób niż Getin Noble Bank. Przykładowo, wspomniany wskaźnik TCR według raportu Idea Banku za trzeci kwartał 2020 r. wynosił 2,51 proc. dla banku i 0,78 proc. dla całej grupy kapitałowej (przy limicie 10,5 proc.). 

Dlaczego Getin Noble Bank ma niższy wskaźnik kapitałowy?

Jak tłumaczy bank w komunikacie bieżącym, przyczyną spadku wskaźnika TCR poniżej unijnego wymogu było m.in. zawiązanie rezerwy na ryzyko prawne związane z kredytami frankowymi. Chodzi o 110 mln zł. Bank tłumaczy też, że musiał pomniejszyć fundusze własne "o kolejną transzę amortyzacji wpływu wdrożenia MSSF 9" [Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej - red.] oraz uwzględnić rezerwy na składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Getin Noble Bank dodaje także, że istotny wpływ na jego sytuację kapitałową mają też aktualne uwarunkowania rynkowe - m.in. bardzo niskie stopy procentowe czy drogi frank szwajcarski. Zapewnia przy tym, że "podejmuje decyzje mające na celu ochronę i bezpieczeństwo wszystkich jego interesariuszy, a w szczególności klientów" i że "będzie wdrażał wszelkie niezbędne działania w celu poprawy wskaźników kapitałowych".

Zobacz wideo Lubnauer: "Koalicji 276" ma być koalicją posprzątania po PiS-ie
Więcej o: