Mniejsze ryzyko przy zakupie mieszkania. Rząd przyjął projekt ustawy o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

Złożony przez prezesa UOKiK projekt ustawy o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym został przyjęty przez Radę Ministrów. Rozwiązanie to pozwoli zwiększyć ochronę kupujących nowe mieszkanie w przypadku upadku firmy deweloperskiej,

"Obecny system ochrony środków wpłacanych przez nabywcę mieszkania nie zapewnia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Stosowany najczęściej przez deweloperów otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy - bez dodatkowych zabezpieczeń w postaci gwarancji ubezpieczeniowej albo bankowej (tzw. „OMRP”) - nie zapewnia kupującemu skutecznej ochrony w przypadku upadłości dewelopera. Wypłata zgromadzonych środków z tego rodzaju rachunku następuje – zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego określonego w umowie deweloperskiej – przed przeniesieniem własności nieruchomości na nabywcę. W przypadku upadłości dewelopera powoduje to ryzyko utraty przez kupującego zarówno środków finansowych, jak i nieruchomości" - czytamy na stronie rządu. 

By zwiększyć ochronę nabywców, przyjęto projekt ustawy o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Rozwiązanie to ma m.in. eliminować ryzyko utraty przez nabywców środków finansowych dokonywanych na mieszkaniowe rachunki powiernicze. W przypadku upadku dewelopera, nabywcy nie stracą zainwestowanych środków oraz kupionej nieruchomości.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 12 miesiącach od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Zobacz wideo Wielka płyta odżywa. Polacy coraz częściej decydują się na kupno mieszkań w starszych blokach

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny - jak będzie działa?

Zgodnie z projektem środki na Fundusz będą zasilane składkami płaconymi przez deweloperów odprowadzanymi od wpłat dokonywanych przez nabywcę na Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy (MRP). W przypadku otwartego MRP maksymalna składka wyniesie 2 proc., gdy będzie to zamknięty MRP składka zmniejsza się do 0,2 proc. Rząd zaznacza, że faktyczna wysokość stawki będzie określana w rozporządzeniu, co zapewni elastyczność oraz możliwość odpowiedniego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe. 

Kolejne rozwiązanie z ustawy pozwoli nabywcy odmówić dokonania odbioru ze względu na istotne wady lokalu. W tym celu doprecyzowano procedurę odbioru mieszkania wraz z określeniem konsekwencji nieusunięcia wady w wyznaczonym przez konsumenta terminie.

Kredyty hipoteczne190 zł za każde pożyczone 100 tysięcy. Kredyty hipoteczne są najtańsze w historii

Deweloper będzie miał także obowiązek przekazać prospekt informacyjny osobie kupującej mieszkanie. Obecnie jest on wydawany na żądanie nabywcy.  

Ponadto określono prawa i obowiązki stron umowy deweloperskiej w przypadku ogłoszenia upadłości banku prowadzącego MRP. Doprecyzowano w tym celu zasady dokonywania przez nabywcę wpłat na MRP oraz przepisy dotyczące zasad uprawnień kontrolnych banku oraz zasad dokonywania wypłat z MRP na rzecz dewelopera.

Zaproponowane rozwiązania oznaczają, że bez względu na wybrany przez dewelopera rodzaj MRP - do niego bowiem należy ta decyzja - osoba kupująca mieszkanie otrzyma gwarancję bezpieczeństwa swoich środków na takim samym poziomie.

Mieszkania podrożeją?

"Dziennik Gazeta Prawna" przypomina, że składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny są niższe, niż pierwotnie zakładano. Branża deweloperska uważa jednak, że to wciąż za dużo. W uzasadnieniu projektu UOKiK wskazywał, że chce gromadzić na Funduszu rokrocznie 140 mln zł, co zdaniem deweloperów powinno się przekładać na wysokość składki nie większą niż 0,3-0,5 proc. w przypadku otwartych MRP.  Wyższa 2 proc. składka, którą przyjęto ma zdaniem sektora deweloperskiego podnieść ceny mieszkań. 

Dopłaty do czynszów dla osób poszkodowanych przez pandemię COVID-19Dopłaty do czynszu dla poszkodowanych przez COVID-19. Jakie warunki trzeba spełnić?

Nie zgadza się z tym prezes UOKiK, który zwraca uwagę na wysokie marże deweloperów. 

Nad omawianymi przepisami pracowaliśmy wspólnie z MRPiT, szeroko konsultując je z Polskim Związkiem Firm Deweloperskich. Wzmocnią one prawa nabywców mieszkań i domów oraz zaufanie do rynku nieruchomości. To są dobre zmiany, dla wielu osób kupno nieruchomości to jedyna w swoim rodzaju transakcja w życiu, musi być zatem zabezpieczona na najwyższym poziomie, także przed nieuczciwymi przedsiębiorcami. Polskie państwo musi o to zadbać 

- mówi cytowany przez "DGP" Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Więcej o: