Pobyt w sanatorium będzie droższy. Minister Zdrowia chce podwyższenia odpłatności

Koszt wyżywywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym wzrośnie. Adam Niedzielski skierował do konsultacji projekt rozporządzenia w tej sprawie.

Projekt rozporządzenia można znaleźć na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacyjnego. Dotyczy on świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego i wprowadza zmianę ponoszonych przez świadczeniobiorcę częściowych kosztów wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu.

Zobacz wideo Borys: Największym zagrożeniem społeczno-gospodarczym w tym stuleciu jest demografia

"Konieczność podwyższenia ponoszonych przez świadczeniobiorcę częściowych kosztów wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu wynika ze wzrostu cen produktów spożywczych, energii elektrycznej, wody, środków czystości, niezbędnych do funkcjonowania sanatorium uzdrowiskowego" - podano w rozporządzeniu.

O ile wzrośnie odpłatność?

W ocenie skutków regulacji podano, że wzrost odpłatności ponoszonej przez świadczeniobiorcę korzystającego z uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego kształtuje się w przedziale 14,70 zł - 58,80 zł za 21-dniowy turnus.

Jak przypomina Ministerstwo Zdrowia, finansowanie podlega waloryzacji o sumaryczną wartość zmian średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", jeżeli w kolejnym roku lub kolejnych latach, licząc od ostatniej waloryzacji, zmiana lub suma zmian tego wskaźnika przekroczy poziom 5 proc.

"Licząc od ostatniej waloryzacji, która miała miejsce w 2014 r., przekroczyła określoną rozporządzeniem wartość 5 proc. (2015 r. - minus 0,9 proc.; 2016 r. - minus 0,6 proc.; 2017 r. - 2 proc.; 2018 r. - 1,6 proc.; 2019 r. - 2,3 proc.; 2020 r. - 3,4 proc.). W związku z powyższym dokonano podwyższenia ponoszonych przez świadczeniobiorcę częściowych kosztów wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu. Do wyliczeń przyjęto 'uśredniony' wskaźnik 7,8 proc." - czytamy w projekcie rozporządzenia

Projekt rozporządzenia został w środę skierowany do konsultacji publicznych. Termin na zgłoszenie uwag wynosi 7 dni. Projekt rozporządzenia przewiduje, że wejdzie ono w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Więcej o: