Czy istnieje czarna lista PFR? Firmy dostają odmowę bez podania przyczyny

Tarcza Finansowa 2.0 to rozwiązanie przygotowane dla przedsiębiorców poszkodowanych na skutek pandemii koronawirusa. Są jednak przedsiębiorcy, którzy mimo spełnienia warunków, otrzymują odmowę ze strony PFR bez podania przyczyny.

Polska Fundusz Rozwoju jest odpowiedzialny za wprowadzenie i obsługę tarcz finansowych, których celem jest pomoc przedsiębiorcom poszkodowanym na skutek pandemii koronawirusa. Obecnie istnieje możliwość złożenia wniosku o pomoc w ramach programu Tarcza Finansowa 2.0. 

Zobacz wideo Trzecia fala wirusa. Na jaką pomoc mogą liczyć firmy?

Tarcza Finansowa 2.0. Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać pomoc? 

Aby skorzystać z Tarczy Finansowej 2.0 należy spełnić szereg warunków. Przede wszystkim należy działać w jednej z 38 branż wytypowanych przez PFR jako najbardziej poszkodowanych. Dodatkowo firm muszą mieć spadek obrotów w 2020 roku o minimum 30 proc. w związku z COVID-19.

W przypadku mikroprzedsiębiorców subwencja jest bezzwrotna pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy. Wysokość dofinansowania zależy od sytuacji finansowej firmy oraz liczby pracowników. 

Czarna lista PFR istnieje? Przedsiębiorcy nie znają powodów odmowy 

O tym, czy dany przedsiębiorca otrzyma pomoc, decyduje PFR. Jak informuje wyborcza.biz, jedna z osób zatrudniająca ponad 100 osób, mimo spełnienia warunków, uzyskała odmowną odpowiedź i to bez podania przyczyny. "Może zdarzyć się sytuacja, w której przedsiębiorca otrzyma decyzję odmowy przyznania subwencji bez podania przyczyny. W takim przypadku prosimy o sprawdzenie historii działalności i ewentualne złożenie wniosku o subwencję w późniejszym terminie” - przekazała instytucja. 

W podobnej sytuacji jest więcej przedsiębiorców. W przypadku złożenia reklamacji PFR powołuje się na regulamin, zgodnie z którym "jest uprawniony do odmowy wypłaty Subwencji Finansowej na rzecz Beneficjenta w przypadku, w którym istnieje uzasadnione podejrzenie wystąpienia jakiegokolwiek rodzaju nadużyć". Przedsiębiorcy mogą także złożyć pozew wobec takiej decyzji. Niezbędne jest wpisowe w wysokości 5 proc. żądanej kwoty. 

Serwis money.pl wysłał zapytanie w tej sprawie do państwowej instytucji, ale jak dotąd nie otrzymał odpowiedzi. 

Więcej o: