Mediana zarobków w Polsce w 2020 roku. Ściana wschodnia odstaje, kobiety zarabiają dużo mniej od mężczyzn

Mediana wynagrodzeń w Polsce wyniosła 5100 zł brutto miesięcznie, czyli o 318 zł więcej niż w ubiegłym roku. Najwięcej, bo 6200 zł brutto zarabiają mieszkańcy województwa mazowieckiego. Różnica w medianach płac pomiędzy kobietami a mężczyznami wyniosła 1231 zł brutto na korzyść tych drugich.

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone na grupie 118 767 osób potwierdziło trendy z ubiegłych latach. Najwyższe wynagrodzenia otrzymują mieszkańcy województwa mazowieckiego, a najbardziej intratne branże to wciąż IT oraz bankowość. Na rynku pracy nadal istnieje spora różnica między zarobkami mężczyzn i kobiet. 

Zobacz wideo Wszyscy górnicy stracą pracę? „Mówimy o likwidacji branży, a nie restrukturyzacji”

Zarobki Polaków. Najwyższe wynagrodzenia na Mazowszu. 

Mediana płac całkowitych w 2020 roku wyniosła 5100 zł brutto miesięcznie, czyli o 315 zł więcej niż w 2019 roku. 25 proc. ankietowanych zarabiało maksymalnie 3820 zł brutto, zaś 25 proc. najwyżej wynagradzanych co najmniej 7600 zł brutto. Różnica między zarobkami mężczyzn i kobiet wynosiła 1 231 zł. 

Rosną zaległości wobec pracowników Rosną zaległości wobec pracowników. Pracodawcy nie wypłacają pensji

Najlepiej zarabiają mieszkańcy województwa mazowieckiego - 6200 zł brutto. Biorąc pod uwagę tylko Warszawę, mediana wynagrodzenia wynosi 6800 zł brutto. Na podium znajdują się także województwa dolnośląskie (5500 zł brutto) oraz małopolskie (5349 zł brutto). Najniższe wynagrodzenia - około 4200 zł brutto - otrzymują zaś mieszkańcy wschodniej części Polski, czyli województw: podlaskiego, podkarpackiego, lubelskiego oraz świętokrzyskiego.

Zasiłek opiekuńczy 2021 - ile wynosi, komu i kiedy przysługuje? Zasiłek opiekuńczy 2021 - ile wynosi, komu i kiedy przysługuje?

Wynagrodzenia Polaków. Branża IT wciąż na czele pod względem płac

W badaniu przeanalizowano także, które branże są najkorzystniejsze pod względem wysokości wynagrodzenia. W 2020 roku utrzymał się trend z ubiegłych lat dotyczący wysokich zarobków w branży IT oraz bankowości. Mediana płaca w pierwszej z nich wyniosła ponad 7000 zł brutto, zaś w drugiej - 6813 zł brutto. Około 6000 zł miesięcznie zarabiają osoby pracujące w energetyce oraz ubezpieczeniach. 

Podobnie jak w poprzednich latach, najniższe wynagrodzenia otrzymują pracownicy następujących branż: usługi dla ludności, nauka i szkolnictwo oraz kultura i sztuka. Mediana ich wynagrodzeń wynosi około 4000 zł brutto miesięcznie. 

Media wynagrodzeń w różnych zawodachMedia wynagrodzeń w różnych zawodach Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 roku

***

Szczegółowe omówienie badania znajduje się na stronie internetowej wynagrodzenia.pl w TYM MIEJSCU

Więcej o: