Czternasta emerytura. Kiedy rozpocznie się wypłata świadczenia?

W środę wieczorem ustawa o "czternastce" została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Na wypłatę czternastej emerytury świadczeniobiorcy będą musieli poczekać do listopada.

Ustawa wprowadzająca "czternastkę" wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, a zatem 25 marca. Pieniądze z czternastej emerytury świadczeniobiorcy otrzymają jednak dopiero jesienią 2021 r. Wtedy planowana jest jej jedyna wypłata. W przeciwieństwie do trzynastej emerytury, która zaplanowana jest jako świadczenie stałe, "czternastka" jest świadczeniem jednorazowym.

Zobacz wideo Borys: Największym zagrożeniem społeczno-gospodarczym w tym stuleciu jest demografia

Kiedy emeryci dostaną "czternastkę"?

Ustawa o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów oznacza wypłatę tzw. 14. emerytury w listopadzie 2021 r. 

Wypłata czternastej emerytury odbędzie się na zasadach podobnych jak corocznie wypłacane dodatkowe świadczenie pieniężne, czyli "trzynastka", jednak z ograniczeniem liczby uprawnionych - do świadczeniobiorców pobierających świadczenie w wysokości nieprzekraczającej 2900 zł brutto. W przypadku osób pobierających świadczenie w wysokości powyżej 2900 zł stosowana będzie zasada "złotówka za złotówkę", a więc 14. emerytura będzie zmniejszana o kwotę przekroczenia ponad 2900 złotych.

Ile wyniesie czternasta emerytura?

Wypłatą zostanie objętych 9,1 mln świadczeniobiorców (93,76 proc. ogółu), w tym ok. 7,9 mln świadczeniobiorców otrzyma wypłatę w pełnej wysokości w kwocie najniższej emerytury, czyli 1250,88 złotych brutto. Około 1,2 mln świadczeniobiorców otrzyma emeryturę w wysokości niższej, ze względu na wysokość otrzymywanego świadczenia powyżej 2900 zł miesięcznie. Koszt wypłaty tzw. 14. emerytury szacuje się na 11,4 mld złotych.

Więcej o: