Dodatkowy zasiłek opiekuńczy znów wydłużony. Kto może z niego skorzystać?

Czas przysługiwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego był już wielokrotnie wydłużany. Zgodnie z poprzednim rozporządzeniem, rodzice mogli z niego korzystać do 14 marca. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, Rada Ministrów zadecydowała o przedłużeniu go o kolejne dwa tygodnie.

Rada Ministrów zdecydowała wydłużyć prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego o kolejne dwa tygodnie. Ze świadczenia można więc korzystać od 15 marca do 28 marca bieżącego roku.

Jak powiedziała Polskiej Agencji Prasowej minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maciąg, taka decyzja została podjęta ze względu na nieustającą, trudną sytuację epidemiczną w Polsce. Świadczenie będzie przysługiwało na obowiązujących do tej pory zasadach - "w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały, w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19" - możemy przeczytać na stronie Ministerstwa

Zobacz wideo Edziecko. Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Kto może skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego? 

Świadczenie przysługuje w przypadku zamknięcia lub ograniczenia funkcjonowania placówek rodzicom dzieci do 8. roku życia, ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom zwolnionym z wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad pełnoletnim niepełnosprawnym dzieckiem, a także ubezpieczonym rodzicom dzieci:

  • które mają orzeczenie o niepełnosprawności i są w wieku do 16. roku życia,
  • które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i są w wieku do 18. roku życia,
  • które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i są w wieku do 24. roku życia. 

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. wynagrodzenia i jest wypłacany za każdy dzień opieki - także ten ustawowo wolny od pracy. Świadczenia tego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego przyznawanego na zasadach ogólnych. 

Więcej o: