CIT-8 za 2020. Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe? Przedłużony termin

CIT-8 za 2020 składają osoby prawne wymienione w ustawie o CIT. Kiedy upływa termin składania dokumentów? Ministerstwo Finansów przygotowało rozporządzenie, które przesunie termin na złożenie CIT-8 za 2020 rok.
Zobacz wideo Leszczyna o reformie podatkowej wg PO: 10% PIT dla zarabiających najmniej

Zeznanie CIT-8 składają podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych z wyjątkiem podmiotów zwolnionych od podatku na podstawie ustawy o CIT

Kto zatem składa zeznanie podatkowe CIT-8?

  • osoby prawne, na przykład spółki z o.o. i akcyjne, stowarzyszenia, spółdzielnie;
  • spółki kapitałowe w organizacji, czyli na etapie od zawarcia umowy spółki do uzyskania wpisu do rejestru;
  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek bez osobowości prawnej (na przykład wspólnota mieszkaniowa);
  • spółki komandytowo-akcyjne;
  • spółki komandytowe;
  • spółki niemające osobowości prawnej z siedzibą lub zarządem w innym kraju jeżeli zgodnie z przepisami podatkowymi tego innego państwa są traktowane jako osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów.

Jakie obowiązują stawki podatku CIT?

W podatku CIT obowiązują dwie stawki podatkowe:

  • 19% podstawy opodatkowania - standardowa stawka podatku CIT;
  • 9% podstawy opodatkowania - dotyczy małych podatników, których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 2 mln euro, a także podatników rozpoczynających działalność, od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych.

CIT-8 za 2020. Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?

Ministerstwo Finansów planuje przesunąć termin złożenia zeznania CIT-8 za 2020 rok. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów (opublikowany 10 marca) w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, zakłada przesunięcie terminu o 3 miesiące.

Pierwotny termin rozliczenia podatku CIT mija 31 marca 2021 roku. To oznacza, że ustawa wydłuży termin składania CIT-8 za 2020 do 30 czerwca 2021 roku.

Więcej o: