Podatek od pożyczki - co to takiego? Czy obowiązuje nawet, jeśli pożyczamy pieniądze od rodziny?

Podatek od pożyczki to opłata, którą ponosi pożyczkobiorca, w przypadku gdy zaciąga zobowiązanie prywatnie. Podatek taki trzeba uiścic nawet wtedy, gry pożyczamy pieniądze od rodziny lub znajomych. W jakich przypadkach unikniemy płacenia podatku?

Pieniądze pożyczyć można nie tylko z banku czy firm spoza sektora bankowego. Czasem dodatkowe środki można pożyczyć od rodziny lub znajomych - są to tak zwane pożyczki prywatne. W jakich sytuacjach działanie takie będzie wiązało się z koniecznością zapłacenia podatku od pożyczki?

Zobacz wideo Zapłacimy wyższe podatki? „Jestem przekonany, że w rządzie się o tym myśli”

Umowa pożyczki - jak wysoki podatek trzeba zapłacić?

Umowa pożyczki traktowana jest jako czynność cywilnoprawna i jako taka podlega opodatkowaniu, które wynosi 0,5 proc. od kwoty pożyczonych pieniędzy. Jednak nie we wszystkich przypadkach istnieje konieczność ponoszenia dodatkowej opłaty. Jeśli decydujemy się zaciągnąć pożyczkę od firmy, która zajmuje się tego typu usługami finansowymi - wówczas nie musimy opłacać podatku od czynności cywilnoprawnych, gdyż takie podmioty są z niego zwolnione. Obowiązkowo podatek należy za to odprowadzić, gdy zaciągamy pożyczkę prywatnie - czyli od podmiotu, który nie zajmuje się na co dzień udzielaniem pożyczek. Dotyczy to więc m.in. pożyczki udzielonej przez kogoś z rodziny czy znajomych. 

Podatek od pożyczki prywatnej. Jak udokumentować otrzymanie pożyczki?

Podatek od pożyczki prywatnej jest obowiązujący dla pożyczkobiorcy. Dlatego tak ważne jest, aby na czas go uiścić. Pożyczkobiorca ma obowiązek poinformować odpowiedni urząd skarbowy o uzyskaniu pożyczki w przeciągu 14 dni od jej uzyskania. Skorzystać w tym celu powinien z druku PCC-3.

W sytuacji, gdy wysokość pożyczki przekracza kwotę 9 637 złotych, to podatnik ma obowiązek samodzielnie wyliczyć wysokość podatku do zapłaty, następnie zgłosić to na druku PCC-3 oraz opłacić w terminie 14 dni od jej pożyczki.

Pożyczka od rodziny a podatek. Jak go uniknąć?

Pożyczka zaciągnięta od rodziny, w określonych sytuacjach, może być zwolniona z konieczności uiszczenia podatku. Kiedy nie będzie konieczności ponoszenia dodatkowej opłaty? Spełnione muszą zostać dwa warunki:

  • pożyczka udzielana jest między osobami należącymi do I grupy podatkowej (tzn. kiedy uzyskasz ją od małżonka, zstępnego, wstępnego, pasierba, zięcia, synowej, rodzeństwa, ojczyma, macochy lub  teściów);
  • jej całkowita wartość nie przekroczy 9 637 złotych

Również pożyczając pieniądze od znajomych można skorzystać ze zwolnienia z podatku. Jest to jednak możliwe tylko w określonych warunkach:

  • gdy otrzymamy od jednej osoby pożyczkę w kwocie nieprzekraczającej 5 000 zł bądź 25 000 zł od wielu osób;
  • gdy pożyczka udzielona jest przez przedsiębiorcę, niemającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu oraz prowadzącego działalność w zakresie kredytowania oraz udzielania pożyczek;
  • gdy pożyczka jest udzielana z kas lub funduszów zakładowych, funduszów związków zawodowych, pracowniczych kas zapomogowo pożyczkowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, koleżeńskich kas oszczędnościowo-pożyczkowych działających w wojsku oraz z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Podatek ryczałtowy od wynajmu mieszkania. W jakich sytuacjach się opłaca? Podatek ryczałtowy od wynajmu mieszkania. Kiedy się opłaca?

Pożyczka a podwyższona stawka podatku

W przypadku, gdy nie zgłosimy do urzędu skarbowego faktu uzyskania pożyczki, wówczas musimy liczyć się z tym, że jeśli fakt ten zostanie ujawniony, to będzie nas obowiązywać tzw. sankcyjna stawka podatku. Wynosi ona 20 proc. podstawy opodatkowania. 

Podatek od odsetek od pożyczki prywatnej. Ile wynosi i jak go uregulować?

W przypadku, gdy to my udzielamy komuś pożyczki prywatnej (w umowie której zawarta jest informacja o pobraniu wynagrodzenia za użyczenie kapitału), wówczas jesteśmy zobowiązani do opłacenia podatku od odsetek od pożyczki. Według obowiązującego prawa, od uzyskanych przychodów z odsetek od pożyczek (z wyjątkiem, gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej) pobiera się 19-procentowy zryczałtowany podatek dochodowy. Podstawę opodatkowania stanowi przychód, bez pomniejszania go o koszty jego uzyskania. 

Podatek od towarów i usług - informacje o podatku VAT, który płaci każdy z nas. Jak go obliczyć? Podatek od towarów i usług - informacje o podatku VAT. Jak go obliczyć?

Więcej o: