Podatek od umowy o dzieło - kto i kiedy płaci? Co trzeba o nim wiedzieć? [Zasady, opodatkowanie]

Podatek od umowy o dzieło to obowiązkowa opłata, której konieczność uiszczenia leży po stronie pracodawcy. Co jeszcze należy o nim wiedzieć?

Podatek od umowy o dzieło to inaczej mówiąc podatek dochodowy, który odprowadza pracodawca. Jak wygląda opodatkowanie takich umów?

Zobacz wideo Rząd planuje pełne oskładkowanie umów zleceń? „To najgorszy moment na tego typu operacje”

Podatek od umowy o dzieło - co to takiego?

Obecnie bardzo wielu przedsiębiorców decyduje się na zatrudnienie pracowników na umowie o dzieło, gdyż towarzyszą jej stosunkowo niskie koszty. W odróżnieniu od innych umów, z tytułu umowy o dzieło przedsiębiorca nie musi odprowadzać składek ZUS. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy wykonawca dzieła jest równocześnie pracownikiem etatowym na umowie o pracę u tego samego pracodawcy.

Umowa o dzieło - kto płaci podatek?

W przypadku zatrudnienia pracownika na umowie o dzieło, pracodawca musi liczyć się z koniecznością opłacenia zaliczek na podatek dochodowy za tą osobę. W praktyce oznacza to, że to na nim spoczywa obowiązek odprowadzenia podatku. Dodatkowo do jego obowiązków pracodawcy należy także terminowe wypłacenie wynagrodzenia.

Kiedy płacimy podatek od umowy o dzieło?

Podatek od umowy o dzieło, co do zasady, jest opłacany po wykonaniu określonego dzieła. Wówczas wykonawca dzieła otrzymuje wynagrodzenie pomniejszone o kwotę pobranej zaliczki na podatek dochodowy

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich a podatek dochodowy

Umowa o dzieło, to jak sama nazwa wskazuje, umowa, która dotyczy wykonania określonego dzieła. Wiąże się z tym bezpośrednio kwestia praw autorskich do wykonanego tworu. Autor posiada osobiste prawo autorskie, które jest niezbywalne, ale także majątkowe prawo autorskie, które może przenieść na inną osobę, którą najczęściej jest zamawiający. 

Decyzja o przeniesieniu praw autorskich znacząco wpływa na wysokość podatku, który należy odprowadzić. 

W przypadku wszystkich umów, wysokość podatku dochodowego wynosi 18 proc., jednak tylko w przypadku umowy o dzieło wliczają się w to koszty uzyskania przychodu. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, nie mogą wydatków związanych ze stworzeniem dzieła wrzucić w koszty firmowe i odliczyć od podatku. Dlatego też ustawodawca wprowadził tzw. zryczałtowany koszt uzyskania przychodu, który ma pokrywać wydatki, jakie wykonawca dzieła ponosi w związku z wytworzeniem utworu.

Koszt uzyskania przychodu na umowie o dzieło wynosi 20 proc. Oznacza to, że wysokość podatku oblicza się nie od całej wartości zlecenia, ale od 80 proc. Kiedy wykonawca dzieła decyduje się na przekazanie praw autorskich majątkowych, koszt uzyskania przychodu wzrasta do 50 proc. wartości zlecenia. W konsekwencji tego wysokość podatku oblicza się na podstawie połowy zarobionej kwoty.

Opodatkowanie umowy o dzieło - jak to wygląda w praktyce?

Opodatkowanie umowy o dzieło wynosi 18 proc. Za podstawie tego obliczenia przyjmuje się kwotę pomniejszoną o koszty uzyskania przychodu (w zależności od kwestii praw autorskich wynoszą one 20 proc. lub 50 proc.). Jak to będzie wyglądać w praktyce? Otóż jeśli za wykonane dzieło masz uzyskać wynagrodzenie rzędu 1000 złotych brutto, wówczas:

  • najpierw od tej kwoty odejmujesz 20 proc. (koszt uzyskania przychodu) i zostaje 800 zł;
  • uzyskany wynik mnożysz przez 18 proc. (wysokość podatku dochodowego) i wychodzi 144 zł;
  • następnie odejmujesz wynik od kwoty brutto (1000 zł - 144 zł = 856 zł) i uzyskujesz swój dochód "na rękę".
Więcej o: