Podatek od wynajmu. Kto musi płacić za to, że wynajmuje lokal mieszkalny innym?

Podatek od wynajmu to danina, która wynika z czerpania przez nas dochodu z wynajmowania lokalu innym. To, ile zapłacimy, zależy przede wszystkim od formy opodatkowania - innej dla osób fizycznycy i innej dla przedsiębiorców.

Jedną z bardzo popularnych form lokowania kapitału jest zakup lokalu pod wynajem. Dochody z tytułu najmu nieruchomości podlegają jednak opodatkowaniu. 

Zobacz wideo Zapłacimy wyższe podatki? „Jestem przekonany, że w rządzie się o tym myśli”

Podatek od wynajmu mieszkania 2021: podstawowe zasady

Podatek od wynajmu mieszkania 2021 można płacić na dwa sposoby: przez osobę fizyczną może być rozliczany na zasadach ogólnych lub w formie ryczałtu. W obu przypadkach mamy do czynienia z różnymi stawkami podatku od wynajmu mieszkania:

Rozliczanie podatku na zasadach ogólnych:

  • płacimy 17 proc. wówczas, gdy dochody są niższe lub równe 85 528 zł;
  • płacimy 32 proc. dla nadwyżki od sumy 85 528 zł;

Opodatkowanie dochodu oznacza, że od przychodu można odejmować koszty. Zaliczają się do nich choćby wydatki na remont czy odpisy amortyzacyjne. Można też skorzystać z kwoty wolnej od podatku - zwykle zrobimy to tylko wtedy, gdy nie posiadamy innego źródła dochodów. 

Przy zasadach ogólnych można również skorzystać z kwoty wolnej od podatku. Jeśli najem to jedyny dochód w całym roku i nie przekroczy on ośmiu tys. zł, to Twój podatek do zapłaty wyniesie 0 zł. Mimo tego i tak konieczne jest złożenie PIT-u. Dodatkowo jest jeszcze obowiązek przelewania miesięcznych zaliczek na podatek od momentu, gdy toczne dochody przekroczą 3 089 zł. 

Rozliczanie podatku na zasadzie ryczałtu: 

  • płacimy 8,5 proc. wtedy, gdy przychody z najmu wynoszą do 100 tys. zł;
  • płacimy 12,5 proc. wówczas, gdy dochody z najmu przewyższają 100 tys. zł.

Ryczałt jest najprostszą formą, w której można rozliczać podatek od wynajmu. Przede wszystkim nie ma obowiązku wyliczania zaliczek każdego miesiąca, ale rozliczać się kwartalnie. W tym przypadku opodatkowujemy jednak przychód, nie zaś dochód, co pozbawia nas możliwości odpisania wydatków.  W żadnym wypadku nie korzystamy też z kwoty wolnej od podatku.

Trzeba dodać, że przedsiębiorcy (osoby prowadzące własna działalność gospodarczą) mają prawo rozliczania się na podstawie zasad ogólnych lub z zastosowaniem stawki liniowej (19 proc.).

Podatek od najmu mieszkania: jak opłacić podatek? Jaki PIT złożyć?

Podatek od najmu mieszkania do niedawna płaciło się na rachunek urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zameldowania. Obecnie zasady te zmieniły się i daninę uiszcza się na mikrorachunek podatkowy, czyli specjalny numer konta przeznaczony dla opłacania PIT, CIT i VAT

Konieczność złożenia deklaracji PIT wymusza wybór odpowiedniego druku. W przypadku osób rozliczających się ryczałtem będzie to PIT-28. Rozliczenie na zasadach ogólnych wymaga złożenia formularza PIT-36.

Co grozi nam wtedy, gdy podatek od wynajmu mieszkania nie zostanie przez nas odprowadzony? Podstawową trudnością, na którą się narażamy, będzie konieczność zapłacenia zaległości wraz z odsetkami. Jeśli zaległości urosną o pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia, to popełniamy przestępstwo. Przy niższej kwocie mówi się o wykroczeniu, za które grozi kara w wysokości dwukrotności minimalnego wynagrodzenia. W przypadku przestępstwa wysokość kary wymierza sąd. Można jej uniknąć wtedy, gdy sami przyznajemy się do winy, zgłaszając czynny żal. 

Więcej o: