Umowa zlecenie a urlop - czy przysługuje? Na jakich zasadach można wziąć wolne?

Umowa zlecenie a urlop. Zastanawiasz się, czy podpisując umowę zlecenia, będzie przysługiwał Ci urlop wypoczynkowy, macierzyński lub wychowawczy? W poniższym artykule zebraliśmy odpowiedzi na najbardziej popularne pytania.

W przypadku umowy o pracę wiadomo, że przysługuje wymiar 20 lub 26 dni wolnego - w zależności od stażu pracy. Jak wygląda ta kwestia w przypadku umowy zlecenie?

Zobacz wideo Pandemia uderzyła w młodych. „Ich wejście na rynek pracy jest fatalne”

Urlop na umowie zlecenie - czy przysługuje czas na wypoczynek? 

Niestety urlop na umowie zlecenie nie przysługuje, ponieważ do umowy zlecenia nie stosuje się przepisów kodeksu pracy, tylko kodeksu cywilnego. Sprawa nie jest jednak całkiem przegrana. W umowie zlecenie mogą znaleźć się zapisy odnośnie urlopu i jego wymiaru. Częstą praktyką jest też wzajemne porozumienie na linii pracodawca i pracownik, którzy za każdym razem indywidualnie ustalają zasady odnośnie dni wolnych. Brak wpisu o urlopie w dokumentach może być jednak problematyczny, gdy zaistnieje konflikt na linii pracownik-pracodawca. 

Czy umowa zlecenie wlicza się do urlopu? 

Okres zatrudnienia na podstawie umowę zlecenia wliczany jest do okresów składkowych, które dają prawo do emerytury w przypadku, gdy odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne. Czy umowa zlecenie wlicza się do urlopu? Zlecenie nie wlicza się do stażu pracy, od którego ustalony jest limit urlopu. Jednak niektórzy pracodawcy uznają liczbę dni wolnych z poprzednich lat pracy - zależy to o indywidualnych ustaleń. 

Umowa zlecenie urlop na żądanie - czy jest taka możliwość? 

W tym przypadku ponownie (ze względu na przepisy kodeksu cywilnego) pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia nie przysługuje urlop na żądanie. 

Podatek od czynności cywilnoprawnych - jaka jest stawka i w jaki sposób złożyć deklarację? Podatek od czynności cywilnoprawnych - stawka. Jak złożyć deklarację?

Wiemy już, na jakich zasadach można wziąć kilka dni wolnego, a na co mogą liczyć przyszłe mamy? 

Czy na umowie zlecenie przysługuje urlop macierzyński? Co z zasiłkiem? 

Warunkiem koniecznym do otrzymania zasiłku macierzyńskiego jest podleganie ubezpieczeniu chorobowemu. Na umowie o pracę takie ubezpieczenie jest obowiązkowe, a w przypadku umowy zlecenia składka jest dobrowolna. Zasiłek macierzyński zostanie wypłacony, jeśli w dniu porodu kobieta podlegała ubezpieczeniu chorobowemu. 

W przypadku, gdy dojdzie do wygaśnięcia umowy przed porodem, zasiłek nie będzie przysługiwał. Można skorzystać wówczas z opcji tzw. "kosiniakowego" - świadczenie rodzicielskiego, które wypłaca ośrodek pomocy rodzinie, ale kwota ta jest znacznie niższa od średniej pensji.

Czy na umowie zlecenie przysługuje urlop macierzyński w przypadku, gdy poród będzie miał miejsce w trakcie obowiązywania umowy? Umowa, która wygaśnie po narodzinach dziecka gwarantuje środki finansowe z ZUSu. Przy umowie zlecenia nie obowiązuje tak zwany okres wyczekiwania. W praktyce oznacza to, że kobieta zatrudniona na zleceniu otrzyma zasiłek macierzyński już od pierwszego dnia ubezpieczenia.

Urlop wychowawczy a umowa zlecenie - czy przysługuje czas na dalszą opiekę nad dzieckiem? 

Po urlopie macierzyńskim część mam decyduje się na dłuższą opiekę nad dzieckiem. Za czas urlopu wychowawczego pracownik nie otrzymuje jednak wynagrodzenia czy zasiłku. Przepisy dopuszczają jednak możliwość podjęcia pracy zarobkowej w tym czasie. Urlop wychowawczy dopuszcza zatrudnienie właśnie na podstawie umowy zlecenia. Kobiety, które przebywają na bezpłatnym urlopie wychowawczym, mogą dzięki temu dorabiać - o ile to nie koliduje z opieką nad dzieckiem.

ZUS Rząd znalazł sposób, by sięgnąć do kieszeni pracujących na śmieciówkach

Więcej o: