Czy rok 2021 będzie końcem zmiany czasu? W nocy przesuwamy wskazówki o godzinę

W ten weekend, w nocy z soboty na niedzielę czeka nas kolejne przestawienie zegarów. Godzina druga stanie się godziną trzecią. W roku 2021 mieliśmy ostatecznie pozostać przy całorocznym czasie letnim. Na przeszkodzie stanąć może jednak pandemia koronawirusa.

Komisja Europejska, uwzględniając wyniki ankiety przeprowadzonej w 2018 roku, zaproponowała Parlamentowi Europejskiemu, by zmiany czasu w roku 2019 były ostatnimi. Komisja Transportu Parlamentu Europejskiego (w głosowaniu 23 za, przy 11 głosach przeciwnych) zarekomendowała, by zmiana ta nastąpiła w 2021 roku. Również obywatele Polski w badaniach Ministerstwa Przedsiębiorczości jednoznacznie zadeklarowali pozostanie przy czasie tzw. letnim przez cały rok.

Zobacz wideo Zmiana czasu może być śmiertelna w skutkach

Czy to będzie ostatnia zmiana czasu?

Na przeszkodzie temu prawdopodobnie stanie pandemia koronawirusa. Pytana o to wiceminister rozwoju Olga Semeniuk poinformowała, że działania w tej kwestii w UE zostały praktycznie wstrzymane. - Zapowiadany termin na odstąpienie od zmiany czasu w 2021 roku raczej nie wydaje się być celem możliwym do osiągnięcia - stwierdziła.

Zegar na Pałacu Kultury Zmiana czasu 2021. Kiedy przestawiamy zegarki na czas letni? Czy to ostatni raz?

"W obecnej sytuacji pandemicznej, gdzie ilość dodatkowych czynników stresogennych jest już znacząco ponadprzeciętna, dojdzie jeszcze jeden - zmiana czasu. To, co dziś wiemy, to że zmniejszona ilość snu przekłada się na efektywność pracy, np. kierowców, kosztowne przestoje czy wymuszone opóźnienia tam, gdzie mamy do czynienia z pracą zmianową, zwłaszcza w transporcie i logistyce. Znaczące koszty powstają również tam, gdzie systemy elektroniczne prowadzą transakcje finansowe w wymiarze globalnym. Były również sytuacje, gdy mieliśmy problem ze skorzystaniem z gotówki z bankomatu, gdyż te zawiodły" - przypomina dr Bartłomiej J. Gabryś z Katedry Przedsiębiorczości z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

Konsekwencja zmiany czasu? Swoisty jet lag

W przesłanym redakcji komentarzu dr Gabryś wskazuje na aspekt zdrowotny zmiany czasu na letni. Dostępne wyniki badań jednoznacznie wskazują przyrost zapadalności na choroby związane z układem krążenia człowieka i jego konsekwencjami w okresie do dwóch dni po zmianie czasu. "Jednocześnie czas dostosowania się do nowego trybu pracy w ciągu doby przekładać się może na spadek efektywności trwający nawet przez tydzień po jej wprowadzeniu. Czy stać nas na dalsze zwlekanie?" - pyta dr Bartłomiej J. Gabryś.

Koniec zmiany czasu? Na przeszkodzie staje pandemia 

Parlament Europejski pozostawił w dyspozycji krajów członkowskich decyzję, przy którym czasie pozostaną, a miało to nastąpić ostatecznie w 2021 r. Zdaniem dr Gabrysia taka sytuacja rodzi daleko idące konsekwencje zróżnicowania czasu w ramach krajów sąsiadujących ze sobą i uwzględniania tych zmian w chwili przekraczania granic zarówno prywatnie, ale i funkcjonowania podmiotów gospodarczych, samorządowych czy państwowych. Dodatkowym utrudnieniem, jeśli chodzi o planowane zmiany, jest panująca od roku pandemia koronawirusa.

Zmiana czasu. Będziemy spać krócej czy dłużej? Zmiana czasu. PSL chce skończyć z przestawianiem zegarków

"Choć może jednak uda nam się zwalczyć pandemię, a jesienią jedyną kwestią, która będzie zaprzątać nam myśli, będzie pozostanie przy czasie letnim. Miejmy taką nadzieję" - podsumowuje naukowiec.

Więcej o: