Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 11 kwietnia

W związku z obostrzeniami związanymi z COVID-19, dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostaje wydłużony o kolejne dwa tygodnie - do 11 kwietnia. Tak przewiduje rozporządzenie Rady Ministrów - podkreśla wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.

Szwed przypomniał w rozmowie z IAR, że zasiłek będzie wypłacany na dotychczasowych zasadach, czyli w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały.

Przedłużony okres wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Dodatkowy zasiłek przysługuje rodzicom dzieci do 8. roku życia. Przysługuje także ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, dzieciom do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osobom do 24 lat z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wiceminister Szwed zwrócił uwagę, że dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. zasadach ogólnych.

Zobacz wideo Anna Sosnowska gościnią Zielonego Poranka Gazeta.pl (26.03)

Nowe obostrzenia i kwestia żłobków oraz przedszkoli

W związku z sytuacją epidemiczną do 9 kwietnia obowiązują zaostrzone zasady bezpieczeństwa. Zamknięte są m.in. żłobki i przedszkola. Są jednak wyjątki - w placówkach tych mogą przebywać dzieci pracowników medycznych i służb porządkowych - żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej.

Uczniowie klas I-III szkół podstawowych znów uczą się zdalnie. Zdalnie już od 26 października odbywają się też zajęcia uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Nauka stacjonarna wszystkich uczniów jest zawieszona do 11 kwietnia.

Okres, na jaki przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy, był kilkukrotnie przedłużany. Zgodnie z ostatnim rozporządzeniem rodzice mogli z niego korzystać do 28 marca.

Więcej o: