Narodowy Spis Powszechny już ruszył. Znamy pytania. Jak spisać się przez internet? [PORADNIK]

1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, który potrwa do 30 września. Udział w spisie jest obowiązkowy - najłatwiej przystąpić do niego za pośrednictwem internetu. Jak spisać się online?

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Dominik Rozkrut powiedział, że spis dostarcza aktualnej, rzetelnej i wiarygodnej informacji na temat tego, jak kształtuje się ludność, populacja Polski, w jakich mieszkaniach ona przebywa.

Dzięki temu uzyskujemy punkt odniesienia do wszelkich analiz na kolejne 10 lat

- podkreślił. Spis powszechny jest przeprowadzany raz na 10 lat - ostatni był w 2011 roku.

Zobacz wideo Belka: Możemy obudzić się w sytuacji, gdy nie będziemy mogli zapanować nad inflacją

Jakie dane będę zbierane w spisie powszechnym?

Wywiad będzie krótszy niż poprzednio.

Będzie weryfikował podstawowe informacje o osobach zamieszkujące dane gospodarstwo domowe, o pewnych charakterystykach tych osób, też tych dotyczących aktywności ekonomicznej

- uzupełnił prezes GUS.

Poza tym w spisie są pytanie objęte dobrowolnością - chodzi na przykład o wyznanie, mniejszość narodową. "Zachęcamy do podania tych informacji" - podkreślił Dominik Rozkrut. 

Spis jest obowiązkowy dla wszystkich obywateli Polski, także dla emigrantów. Dane muszą uzupełnić również cudzoziemcy przebywający na terytorium Polski w czasie jego trwania. Za niewywiązanie się z obowiązku, grozi do 5 tys. zł grzywny. Podanie błędnych informacji może skutkować nawet dwoma latami ograniczenia lub pozbawienia wolności. 

Spis powszechny. Jak go wykonać?

GUS zachęca do samospisania się przez internet. Respondenci, którzy nie będą mogli tego zrobić samodzielnie przez formularz internetowy, zostaną spisani jedną z dwóch innych metod: wywiadu telefonicznego wspieranego programem komputerowym lub wywiadu bezpośredniego prowadzonego przez rachmistrza spisowego i rejestrowanego na elektronicznym urządzeniu przenośnym. Samodzielnego spisu można dokonać na stronie spis.gov.pl. W związku ze spisem GUS od połowy marca uruchomił infolinię 22 279 99 99. 

Pytania w spisie powszechnym:

 • Jaki jest Pana(i) kraj urodzenia (według obecnych granic państw)?
 • Jaki jest Pana(i) kraj obywatelstwa?
 • Gdzie Pan(i) mieszkał(a) rok temu (31 marca 2020 r.)?
 • Od kiedy mieszkał(a) Pan(i) w miejscowości aktualnego zamieszkania?
 • Czy kiedykolwiek przebywał(a) Pan(i) za granicą przez co najmniej rok?
 • Jaki jest Pana(i) stan cywilny?
 • Czy pozostaje Pan(i) w związku niesformalizowanym z inną osobą?
 • Jaki jest Pana(i) najwyższy ukończony poziom wykształcenia?
 • Jaka jest Pana(i) narodowość? - tę odpowiedź będzie można wpisać ręcznie.
 • Czy odczuwa Pan(i) przynależność także do innego narodu lub wspólnoty etnicznej? - tutaj odpowiedzi każdy będzie mógł wpisać samodzielnie
 • Jakim językiem(ami) zazwyczaj posługuje się Pan(i) w domu?
 • Do jakiego wyznania religijnego (kościoła lub związku wyznaniowego) Pan(i) należy?
 • Czy ma Pan(i) ograniczoną zdolność wykonywania codziennych czynności spowodowaną problemami zdrowotnymi trwającymi 6 miesięcy lub dłużej?
 • Proszę wskazać występujące u Pana(i) obecnie grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności.
 • Która ze wskazanych grup schorzeń stanowi główną przyczynę odczuwanych przez Pana(ią) ograniczeń/trudności?
 • Czy posiada Pan(i) aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, niezdolności do pracy lub inwalidztwie?
 • Czy w tygodniu od 25 do 31 marca 2021 r. wykonywał(a) Pan(i) jakąkolwiek pracę przynoszącą zarobek lub dochód bądź pomagał(a) bez umownego wynagrodzenia w rodzinnej działalności gospodarczej?
 • Czy we wskazanym tygodniu miał(a) Pan(i) pracę, ale jej czasowo nie wykonywał(a) z powodu urlopu (w tym wypoczynkowego, macierzyńskiego, rodzicielskiego), choroby, opieki nad inną osobą, złych warunków pogodowych itp.?
 • Czy w okresie od 1 do 31 marca 2021 r. aktywnie poszukiwał(a) Pan(i) pracy? 
 • W jakim zawodzie Pan(i) pracował(a)?
 • Proszę podać miejsce wykonywania pracy głównej
 • Jaki przeważający rodzaj działalności prowadziła instytucja/firma, która była Pana(i) głównym miejscem pracy?
 • Czy pracował(a) Pan(i) jako: (do wybory z listy, na której znajdą się m.in. pracownik, pracujący na własny rachunek, czy praktykant).
Więcej o: