13. emerytura. Ruszyły pierwsze wypłaty. Na dodatkowe świadczenie może liczyć 9,8 mln emerytów

Rozpoczęła się wypłata trzynastej dodatkowej emerytury - przypomina resort rodziny i polityki społecznej. Świadczenia pojawiły się na koncie niektórych seniorów już 1 kwietnia.

"Trzynastka" wypłacana jest z urzędu wraz ze stałym świadczeniem, w terminie wypłaty świadczeń przypadającym w kwietniu,. Wyjątkiem są świadczenia, które są przewidziane do wypłaty w maju. Ministra Marlena Maląg nie poinformowała jednak, kogo wypłaty zostaną opóźnione, ani nie podała żadnych innych szczegółów w tej sprawie. 

Zobacz wideo PiS zaproponuje emeryturę bez podatku do 2,5 tys. zł? Kuczyński: Coś tu nie gra

Kto otrzyma trzynastą emeryturę?

Dodatkowe świadczenia otrzymają osoby pobierające m.in. emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne i strukturalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych. Trzynaste świadczenie przysługuje osobom, którym prawo do emerytury lub renty zostało ustalone do 31 marca tego roku.

13. emerytura. Jaka będzie jej wysokość?

Trzynastka wypłacona zostaje w wysokości minimalnej emerytury, czyli 1250,88 złotych. Świadczenie w tej wysokości otrzymają wszyscy emeryci i renciści, również ci, których świadczenia są niższe od gwarantowanej najniższej emerytury. Z kwoty trzynastej emerytury nie są dokonywane potrącenia i egzekucje, nie jest też ona wliczana do dochodu.

Trzynastka jest stałym, rocznym świadczeniem. Pierwszy raz wypłacono ją w 2019 roku. Od 2020 roku ma charakter stałego, corocznego świadczenia. W 2021 roku otrzyma ją 9,8 mln emerytów, na wypłatę dodatkowych świadczeń rząd przeznaczy około 12,2 mld złotych.

Kiedy wypłata trzynastki?

Z informacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że „trzynastki” będą wypłacane w kwietniu w tych samych terminach, w których "normalne" świadczenia. To oznacza, że świadczenie może wpłynąć 1., 5., 6., 10., 15., 20. lub 25. dnia kwietnia wraz z kwietniową emeryturą.

Więcej o: