Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Rząd znowu może wydłużyć świadczenie

Rodzice mogą jeszcze do 11 kwietnia korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego - przypomina rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski. Rząd jednak najpewniej przedłuży wypłaty do 25 kwietnia.

Z wykazu prac legislacyjnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wynika, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie wydłużony o kolejne dwa tygodnie. W projekcie rozporządzenia zaproponowano, by świadczenie było wypłacane do 25 kwietnia

Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Kiedy można ubiegać się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, przedszkola czy innej placówki, do której uczęszcza dziecko. Można się o niego starać również w razie ograniczonego otwarcia placówek.

Ta forma wsparcia jest szczególnie ważna w czasie pandemii

- podkreśla Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS. Wyjaśnia, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy przeznaczony jest zarówno na opiekę nad dziećmi do 8 lat, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności.

Kryzys gospodarczy i bezrobocie wywołane pandemią. Młodzi ludzie najczęściej tracą pracę. Zasiłek dla bezrobotnych 2021 - komu przysługuje i w jakiej wysokości?

Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; i do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Paweł Żebrowski zwraca uwagę, że dodatkowy zasiłek przysługuje łącznie obojgu rodzicom. Nie wlicza się go do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tak zwanych "ogólnych zasadach".

Szkoła Podstawowa w Bezwoli 300 plus na nowych zasadach. Koniec z wypłatą "do ręki"

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu COVID-19, tak samo jak ten przyznawany na zasadach ogólnych, wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Więcej o: