Zmiany w Karcie Dużej Rodziny. Sejm przegłosował nowelizację przepisów

Sejm uchwalił w czwartek nowelizację Karty Dużej Rodziny. Od teraz Elektroniczne Karty Dużej Rodziny będą mogły być wyświetlane w aplikacji mObywatel. W noweli doprecyzowano także, kto może pracować w instytucjach opieki nad dziećmi do lat trzech.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień, przysługującym wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Ten system funkcjonuje zarówno w instytucjach publicznych, jak i w prywatnych firmach.

Zobacz wideo Czy dzieci wrócą w kwietniu do szkoły? "To są priorytetowe kierunki luzowania obostrzeń"

Aplikacja mObywatel. Karta Dużej Rodziny w formie elektronicznej

Najnowsza nowelizacja, uchwalona w czwartek przez Sejm, zakłada, że Elektroniczne Karty Dużej Rodziny będą mogły być wyświetlane w aplikacji mObywatel. Aplikacja na smartfony, zezwala na pobranie karty w wersji elektronicznej każdej uprawnionej osobie, która ma PESEL i dowód osobisty, a w przypadku dzieci - mLegitymację.

Nowelizacja dotyczy również zwiększenia kwot, które przysługują gminom za rozpatrywanie wniosków o Karty Dużej Rodziny. Okazało się, że dotychczasowe kwoty nie odzwierciedlały rzeczywistych kosztów, które ponoszą gminy w związku z rozpatrywaniem wniosków o KDR. 

"Jednocześnie podniesione zostały limity finansowe związane z ustawą o Karcie Dużej Rodziny. Jest to związane ze wzrostem kosztów dotyczących produkcji Kart, wynikających z dużej liczby wniosków składanych przez rodziny wielodzietne" - podaje gov.pl.

Uszczegółowiono również zasady dotyczące personelu opiekującego się dziećmi do trzech lat. Od tej pory każdy pracownik, który ma mieć kontakt z dziećmi, przed przyjęciem do pracy będzie sprawdzany w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym oraz czy nie został skazany prawomocnym wyrokiem za inne spowodowane umyślnie przestępstwo.

Karta Dużej Rodziny. Głosowanie Sejmu

Za nowelizacją ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech głosowało 449 posłów, dwóch było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Więcej o: