Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Do kiedy? Co zrobić, żeby go otrzymać?

Ze względu na ponowne otwarcie żłobków i przedszkoli od 19 kwietnia, rodzice uczęszczających do nich dzieci zachowują prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego tylko do 18 kwietnia - poinformowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Sprawdzamy, komu to świadczenie nadal przysługuje i jakie warunki należy spełnić, aby je otrzymać.
Zobacz wideo Kiedy i gdzie składać wniosek o 300+?

W środę 14 kwietnia minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował o ponownym otwarciu żłobków i przedszkoli od poniedziałku 19 kwietnia. Oznacza to, że rodzice uczęszczających do nich dzieci, którzy złożą wnioski o dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 25 kwietnia br., zachowają prawa do tego świadczenia tylko do 18 kwietnia, bez konieczności składania nowych wniosków lub korygowania wniosków już złożonych.

W sytuacji, gdy pomimo otwarcia od 19 kwietnia żłobków i przedszkoli nastąpi jednak zamknięcie danej placówki lub jej ograniczone funkcjonowanie w związku z COVID-19, w celu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego za okres po 18 kwietnia rodzic dziecka, które nie jest jeszcze w wieku szkolnym, może złożyć nowe oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Na tej podstawie przysługuje prawo do zasiłku nie dłużej niż do 25 kwietnia 2021 roku.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Kto może skorzystać ze świadczenia? 

"Powyższe dotyczy wyłącznie wniosków o dodatkowy zasiłek opiekuńczy złożonych przez rodziców, których dzieci uczęszczają do żłobków i przedszkoli. W pozostałych przypadkach, tj. w przypadku opieki nad dzieckiem do lat 8 lub dzieckiem niepełnosprawnym (uczęszczającym do szkoły) lub osobą dorosłą niepełnosprawną, ze względu na dalsze zamknięcie placówek (lub ich ograniczone funkcjonowanie) rodzice/opiekunowie nadal mogą korzystać z prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego na podstawie wcześniej złożonych wniosków".

- czytamy na stronie MRiPS.

O dodatkowy zasiłek opiekuńczy mogą ubiegać się rodzice i opiekunowie dzieci do lat 8 w przypadku:

  • zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko;
  • kiedy placówki te są otwarte, ale ze względu na ograniczenia w funkcjonowaniu związane z COVID-19 nie mogą zapewnić dziecku opieki;
  • braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje też rodzicom i opiekunom dzieci oraz dorosłych osób niepełnosprawnych, o ile zostały spełnione powyższe warunki, a dziecko jest w wieku:

  • do 16 lat i posiada orzeczenie o niepełnosprawności;
  • do 18 lat i posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • do 24 lat i posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dotyczy to także rodziców i opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze.

O zasiłek można starać się również wtedy, gdy placówka jest otwarta, jednak nie jest w stanie zapewnić opieki, np. przez ograniczenie w liczbie podopiecznych.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. W jakich przypadkach nie przysługuje?

Zasiłek ten nie przysługuje w sytuacji, gdy drugi z rodziców może zapewnić dziecku opiekę (np. jest osobą bezrobotną, korzysta z urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego). Świadczenie nie przysługuje także wtedy, kiedy opiekę nad dzieckiem jest w stanie zagwarantować szkoła i rodzic z tej opieki skorzysta.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. W jaki sposób można go uzyskać?

By uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, wystarczy złożyć oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem u swojego płatnika składek, np. pracodawcy czy zleceniodawcy. Dokument ten jest jednocześnie wnioskiem o przyznanie dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą zgłaszają swoje oświadczenie w ZUS-ie. Bez oświadczenia ZUS lub płatnik składek nie mogą wypłacić zasiłku. Wzór oświadczenia można pobrać stąd.

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Więcej o: