Prezydent podpisał nowelizację ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej. "Akt sprawiedliwości"

Prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek nowelizację ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Nowelizacja wprowadza prawo do pobierania świadczenia wyrównawczego tym osobom, których emerytura lub renta wynosi mniej niż 2400 zł brutto.

Podpisana we wtorek przez Andrzeja Dudę ustawa  to próba zadośćuczynienia za represje, którym byli poddani działacze opozycji komunistycznej. - To właśnie dzięki ich trudowi i ich walce my dziś możemy cieszyć się wolnością - powiedział  we wtorek Andrzej Duda podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim.

Bardzo się cieszę, że mogłem podpisać tę ustawę i bardzo dziękuję za ten apel 141 członków opozycji antykomunistycznej, który wtedy, w przededniu 40. rocznicy Porozumień Sierpniowych, wystosowaliście państwo do władz Rzeczypospolitej. O to, by jeszcze w większym stopniu dokonać czegoś, co ja nazywam aktem dziejowej sprawiedliwości

- dodał.

Zobacz wideo Soboń: W Nowym Ładzie będą też propozycje podatkowe

Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy. Skorzystają emeryci i renciści

Nowelizacja wprowadza nowe zasady przyznawania pomocy działaczom oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych. Chodzi o prawo do świadczenia wyrównawczego dla działaczy opozycji antykomunistycznej w przypadku, gdy emerytura lub renta jest niższa niż 2400 zł brutto. Świadczenie będzie przysługiwać w kwocie, która będzie różnicą pomiędzy kwotą 2400 zł brutto a otrzymywaną do tej pory kwotą emerytury lub renty.

Andrzej Duda w rocznicę powstania w getcie warszawskimDuda o powstańcach z getta: Ktoś powie: nasi Żydzi. Nie. Nasi po prostu

Jak podaje Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, o świadczenie ubiegać się mogą m.in. kombatanci, osoby deportowane do pracy przymusowej, żołnierze, górnicy oraz cywilne niewidome ofiary działań wojennych.

Zmiany zasad przyznawania pomocy pieniężnej. Co nowego?

Zmiany zasad przyznawania pomocy pieniężnej obejmują:

  • zwiększenie częstotliwości przyznawania pomocy pieniężnej do dwóch razy w roku
  • podniesienie  kryteriów dochodowych przy pomocy jednorazowej. Będzie ona mogła zostać przyznana, jeżeli: dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty odpowiadającej 290 proc. (3627,55 zł) najniższej emerytury, dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 220 proc. (2751,94 zł) najniższej emerytury, dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 350 proc. (4378,08 zł) najniższej emerytury, w przypadku gdy wnioskodawca jest osobą całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji.
  • podniesienie kryteriów dochodowych przy pomocy okresowej. Zostanie ona przyznana, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty odpowiadającej 220 proc. (2751,94 zł) najniższej emerytury oraz gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 150 proc. (1876,32 zł) najniższej emerytury.
  • podniesienie wysokości pomocy pieniężnej jednorazowej. Będzie ona mogła być przyznawana do wysokości 150 proc. (1876,32 zł) najniższej emerytury, przy czym pomoc przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów zakupu wyrobów medycznych będzie mogła być przyznawana do wysokości 350 proc. (4378,08 zł) najniższej emerytury, a na dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju niepełnosprawności jest przyznawana do wysokości 450 proc. najniższej emerytury (5628,96 zł).

Nowelizacja dotyczy też sposobu ustalania podstawy wymiaru kapitału początkowego, uwzględniającego okresy składkowe lub uznane za składkowe z tytułu prowadzonej działalności niepodległościowej lub represji politycznych.

Nowelizacja wprowadza możliwość uwzględnienia okresów:

  • osadzenia w więzieniach lub innych miejscach odosobnienia na terytorium Polski na mocy skazania albo bez wyroku po dniu 31 grudnia 1955 r. za działalność polityczną,
  • świadczenia pracy po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r.,
  • niewykonywania pracy przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych,
  • internowania na podstawie art. 42 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym (Dz.U. poz. 154 z 1982 r. poz. 18 oraz z 1989 r. poz. 178),
  • okresu pozbawienia możliwości wykonywania swojego zawodu przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych za działania na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce - nowy okres potwierdzany przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Świadczenie wyrównawcze będzie przysługiwać osobie uprawnionej pobierającej nie tylko tak jak dotychczas emeryturę, rentę inwalidzką albo rentę z tytułu niezdolności do pracy, ale również osobom pobierającym rentę rodzinną w kwocie niższej niż 2501,76 zł miesięcznie.

Rafał TrzaskowskiRafał Trzaskowski komentuje ranking zaufania: Każda zima w końcu mija

Działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych pozostającym w zatrudnieniu będzie przysługiwał dodatkowy 5-dniowy urlop w roku kalendarzowym.

W zmienianej ustawie wyłączone zostanie czasowe ograniczenie do lat 1936-1956 okresu podlegania represjom, za które należne jest świadczenie pieniężne. Ustawa weszła już w życie, z wyjątkiem art. 11-15, które dotyczą nowego sposobu ustalania przez ZUS podstawy wymiaru emerytury - wejdą one w życie 1 czerwca 2021 r.

Więcej o: