Plan wygaszania kopalń do 2049 r. Znana jest treść części projektu umowy społecznej

Projekt umowy społecznej dot. wygaszania kopalń do 2049 r. był negocjowany między stronami związkową i rządową od ponad siedmiu miesięcy. Dokument ma być parafowany w najbliższą środę.

Dokument, do którego dotarła dziennikarka Radia ZET, określa tempo likwidacji poszczególnych kopalń oraz kwestie dotowania górnictwa węgla kamiennego. Składa się z 12 stron i siedmiu rozdziałów. Do tego są cztery załączniki.

Co znajduje się w projekcie umowy społecznej dot. wygaszania kopalń?

Jak podaje Radio Zet, pierwszy rozdział dotyczy mechanizmu dopłat do likwidowanej branży. Mowa w nim między innymi o pokrywaniu kosztów nadzwyczajnych jednostek objętych systemem likwidacji (tutaj są m.in osłony socjalne), dopłat do redukcji wydobycia, wsparcia finansowego przekazanych już do likwidacji jednostek.

Zobacz wideo Karolina Baca-Pogorzelska gościnią Marii Mazurek

Drugi rozdział umowy jest związany z minimalizacją skutków transformacji i skupia się na inwestycjach w czyste technologie węglowe. Strona rządowa zobowiązuje się do rozpoczęcia wskazanych w umowie inwestycji do połowy 2022 roku, a mają one zostać oddane do użytku do roku 2029.

Trzeci rozdział dotyczy powołania Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji Śląska, udziału województwa śląskiego w podziale pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, utworzenia Rady Koordynacyjnej ds. Sprawiedliwej Transformacji. I tu pojawia się także włączanie projektów do Programu dla Śląska.

W czwartym rozdziale podany jest harmonogram likwidacji kopalń należących do spółek: Polska Grupa Górnicza, Tauron Wydobycie, Węglokoks Kraj i Lubelski Węgiel Bogdanka. Najdłużej czynne będą kopalnie PGG ROW Ruch Jankowice i Ruch Chwałowice, oraz kopalnie Tauronu Wydobycie: Sobieski i Janina, oraz kopalnia Bogdanka. 

Piąty rozdział mówi o gwarancjach zatrudnienia do emerytury, kwestiach alokacji ze likwidowanych kopalń. Szósty rozdział poświęcony jest osłonom socjalnym, urlopom górniczym, jednorazowym odprawom. To 120 tysięcy złotych netto dla każdego pracownika, który podejmie decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę za zgodą pracodawcy.

W siódmym rozdziale zapewnienie rządu, że umowa społeczna jest podstawowym dokumentem transformacji sektora.

Umowa społeczna opiera się na podpisanym 25 września 2020 roku porozumieniu pomiędzy przedstawicielami związków zawodowych i rządu. Trzeba pamiętać jednak, że konieczna jest jej notyfikacja w Komisji Europejskiej. Dopiero po zgodzie Brukseli zostanie uruchomiona możliwość skorzystania z systemu wsparcia zaproponowanego w umowie społecznej.

Więcej o: