Krajowa Rada Sądownictwa. Prasa: Wydatki na diety wzrosły w ciągu roku 45-krotnie

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła w raporcie, że wydatki na diety wypłacane członkom Krajowej Rady Sądownictwa za udział w komisjach wzrosły w ubiegłym roku w porównaniu do 2019 r. 45-krotnie, podaje "Dziennik Gazeta Prawna". Wszystko dlatego, że dopuszczono, aby "posiedzenia komisji odbywały się w terminach przypadających poza dniami posiedzeń plenarnych rady".

Łączna kwota, którą przeznaczono na diety członków KRS, wzrosła z 2,7 tysięcy w 2019 roku do 122,9 tysięcy zł w 2020 roku. Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Paweł Styrna powiedział w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną", że wyniku raportu NIK będą przyczynkiem do rozmowy na temat dalszych zmian w sposobie organizacji pracy KRS.

Zobacz wideo Wawrykiewicz: 27 osób z 10 tysięcy wpłynęło na wybór KRS

Diety są wypłacane za udział w komisjach. Niektóre są organizowane online

Członkowie Krajowej Rady Sądownictwa otrzymują diety za udział w komisjach. Rada wyraziła natomiast zgodę na posiedzenia komisji w terminach, które przypadały poza dniami posiedzeń plenarnych. W związku z tym niektórzy członkowie zaczęli spotykać się w innych terminach, a przez to zamiast jednej należnej diety - przysługiwały im dwie.  

LGBT+ KRS o ochronie LGBT: Równie dobrze można by objąć też alkoholików

Ta sytuacja sprawiła, że niektórzy zarobili po kilkanaście tysięcy złotych, a od lipca do grudnia zeszłego roku diety stały się wydatkiem w wysokości 120 tysięcy złotych. Komisje natomiast ze względu na sytuację epidemiologiczną odbywały się w formie zdalnej i trwały bardzo krótko - pisze "Dziennik Gazeta Prawna". 22 z 26 posiedzeń trwały nie dłużej niż 109 minut, najczęściej jednak było to około godziny zegarowej.

NIK zwraca jednak uwagę, że taką praktykę ukrócił już dawny przewodniczący KRS Leszek Mazur, który zainicjował odpowiednie zmiany w regulaminie Rady.

Paweł Styrna o zmianach w organizacji pracy KRS

Wszyscy byliśmy tą sytuacją zaskoczeni. I naprawdę nie zdawaliśmy sobie sprawy, że to spowoduje tak duże wydatki z budżetu rady. Ja sam również wziąłem udział w kilku takich komisjach

- tłumaczy w dzienniku Paweł Styrna. Raport Narodowej Izby Kontroli, który pokazał znaczący wzrost wydatków przeznaczonych na diety członków KRS, ma spowodować, że organizacja pracy w instytucji ulegnie zmianie.

Taka dyskusja odbędzie się na jednym z majowych posiedzeń, członkowie muszą mieć bowiem czas, aby zapoznać się z wystąpieniem pokontrolnym NIK

- mówił Paweł Styrna.

Krajowa Rada Sądownictwa

KRS organ konstytucyjny, który jest zobowiązany do stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Istnieje od 1989 roku. Zgodnie z konstytucją, w skład KRS wchodzą osoby powołane przez organy władz ustawodawczej, wykonawczej oraz sądowniczej, łącznie ma ona 25 członków.

Krajowa Rada Sądownictwa Prawnik o wyroku TSUE: Będziemy żyć w chaosie prawnym przez lata

Do najważniejszych działań Rady należy między innymi rozpatrywanie kandydatur na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów powszechnych i sądów wojskowych oraz asesorów sądowych, występowanie do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności aktów normatywnych z Konstytucją RP w zakresie dotyczącym niezależności sądów i niezawisłości sędziów, a także uchwalanie zbioru zasad etyki zawodowej sędziów i czuwanie nad ich przestrzeganiem. 

Więcej o: