PiS powołał już 35 nowych instytucji, agencji i funduszy. Ekonomista: Już chyba prześcignęliśmy PRL

Od początku rządów Prawa i Sprawiedliwości powołano 35 nowych instytucji, agencji oraz funduszy. Tak informuje Rada Ministrów, którą Izabela Leszczyna (KO) zapytała o to, ile nowych instytucji powstało oraz jaki jest ich koszt. Okazuje się, że sama komisja ds. pedofilii kosztuje podatników 12 mln zł rocznie.

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Izabela Leszczyna pod koniec marca złożyła interpelację w sprawie kosztów funkcjonowania powołanych przez PiS instytutów, funduszy i agencji.

"Od 2016 r. mamy do czynienia z wciąż rosnącą liczbą nowych jednostek sektora publicznego (instytutów, funduszy, agencji itp.). Co do celowości utworzenia większości z nich, m.in. Instytutu De Republica, Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej czy Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, opinia publiczna ma szereg wątpliwości i zastrzeżeń. Wątpliwości budzi nie tylko celowość powoływania tych podmiotów, ale także stale rosnące koszty ich utrzymania" - czytamy w skierowanym do premiera przez Izabelę Leszczynę piśmie.

Zobacz wideo Belka: Zjednoczonej Prawicy już dawno nie ma, ale rząd PiS ma się dobrze

Izabela Leszczyna zapytała o to, ile nowych instytutów utworzono od 2016 roku 

Posłanka zapytała o to, ile nowych instytutów, funduszy i agencji  powstało od 2016 roku oraz jaki był ich koszt w każdym roku od 2016 do 2020, oraz jakie koszty na ich funkcjonowanie przewidziano w 2021 roku. Dodatkowo posłanka Koalicji Obywatelskiej poprosiło o wyszczególnienie kosztów związanych z zatrudnieniem w instytucjach. 

PiS powołało 35 nowych instytutów, funduszy i agencji

Odpowiedzi na interpelację udzielił sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuda, który przekazał, że od 2016 roku powstało pięć jednostek budżetowych, trzy instytucje kultury, dwie agencje wykonawcze, 12 funduszy celowych, 12 państwowych osób prawnych i jedna instytucja gospodarki budżetowej.

I. Jednostki budżetowe

 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości (2018),
 • Instytut Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi (2018),
 • Państwowa Komisja ds. wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 oraz Urząd Państwowej Komisji ds. wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 (2019),
 • Instytut De Republica (2021),
 • Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców (2021).

II. Państwowe instytucje kultury

 • Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (2016),
 • Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi (2019),
 • Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej (2020).

III. Agencje wykonawcze

 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (2017),
 • Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (2018).

IV. Państwowe fundusze celowe

 • Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (2017),
 • Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków (2018),
 • Fundusz Niskoemisyjnego Transportu (2018),
 • Fundusz Dróg Samorządowych (2018) (od 31 grudnia 2020 r. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg),
 • Fundusz Dostępności (2019),
 • Fundusz Inwestycji Kapitałowych (2019),
 • Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej (2019),
 • Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny (2019),
 • Fundusz Solidarnościowy (2019),
 • Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji (2019),
 • Fundusz Medyczny (2020),
 • Fundusz Szerokopasmowy (2020).

V. Państwowe osoby prawne

 • Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego (2016),
 • Polska Agencja Antydopingowa (2017),
 • Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (2017),
 • Krajowy Zasób Nieruchomości (2017),
 • Instytut Europy Środkowej (2018),
 • Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka (2018),
 • Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie" (2018),
 • Polski Instytut Ekonomiczny (2018),
 • Agencja Badań Medycznych (2019),
 • Centrum Łukasiewicz (2019),
 • Polskie Laboratorium Antydopingowe (2019),
 • Polska Agencja Nadzoru Audytowego (2019).

VI. Instytucje gospodarki budżetowej

 • Krajowy Instytut Mediów (2020).

Szymon Hołownia Hołownia o głosowaniu ws. FO: Dworczyk proponował nam dwustronne rozmowy

Ile kosztuje Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Państwowa Komisja ds. pedofilii?  

W odpowiedzi czytamy, że Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL kosztowało podatników w 2020 roku 3.913 tys. zł, (koszty wynagrodzeń 2.644 tys. zł), a w 2021 6.913 tys. zł.

Z kolei utrzymanie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości kosztowało w 2019 roku 5.820 tys. zł, w tym 3.732 tys. zł to koszty wynagrodzeń, w 2020 27.060 tys. zł (wynagrodzenia 16.620 tys. zł), a w 2021 30.520 tys. zł (wynagrodzenia 19.413 tys. zł).

Sebastian Skuda poinformował również, ile kosztuje utrzymanie Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. "Zgodnie z Oceną Skutków Regulacji dołączoną do uzasadnienia ww. ustawy, przewidziano koszty funkcjonowania Komisji i Urzędu w wysokości 8 mln zł w pierwszym roku działalności i 12 mln zł w kolejnych latach. Wydatki na wynagrodzenia planowane są w wysokości około 1 mln zł dla członków Komisji oraz około 4,65 mln zł dla pracowników Urzędu" - czytamy w dokumencie.

Ryszard Terlecki i Elżbieta Witek Ziobro niedopuszczony do mównicy w Sejmie. "Fakty": Decyzja Kaczyńskiego

Ekonomista Sławomir Dudek: Już chyba prześcignęliśmy PRL w liczbie jednostek budżetowych

Dr n. ekonomicznych, wykładowca SGH i członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich Sławomir Dudek zwrócił uwagę na dużą liczbę powstałych za rządów PiS agencji i funduszy. "Nowe Fundusze i Agencje pączkują w finansach publicznych. Do tego trzeba doliczyć fundusze przy BGK" - napisał na Twitterze. "Już chyba prześcignęliśmy PRL w liczbie jednostek budżetowych" - dodał Dudek.

Więcej o: