Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 23 maja. Będzie obowiązywał mimo otwarcia żłobków

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został przedłużony do 23 maja - poinformowała ministra Marlena Maląg. Mimo wznowienia działalności przez żłobki i przedszkola, opiekunowie dzieci będą mogli pobierać świadczenie, jeśli placówka zostanie zamknięta.

Ministra rodziny Marlena Maląg poinformowała, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony do 23 maja. 

Mimo otwarcia żłobków, przedszkoli czy klas I-III w szkołach może się zdarzyć, że z powodu COVID-19 placówka zostanie zamknięta lub jej działalność zostanie ograniczona, a w efekcie nie będzie możliwości zapewnienia opieki nad dziećmi lub dorosłymi osobami niepełnosprawnymi. W takim przypadku rodzicom i opiekunom dalej będzie przysługiwało prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego

- wyjaśniła ministra Maląg, cytowana przez PAP, podaje portalsamorzadowy.pl

Zobacz wideo Zamknięte przedszkola i żłobki z pewnymi wyjątkami. Czy rząd planuje do tych wyjątków dodać dzieci pracowników handlu?

Dla kogo dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

O dodatkowy zasiłek opiekuńczy mogą ubiegać się rodzice i opiekunowie dzieci do lat 8 w przypadku:

  • zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko;
  • kiedy placówki te są otwarte, ale ze względu na ograniczenia w funkcjonowaniu związane z COVID-19 nie mogą zapewnić dziecku opieki;
  • braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

dziecko jest w wieku:

  • do 16 lat i posiada orzeczenie o niepełnosprawności;
  • do 18 lat i posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • do 24 lat i posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zasiłek ten nie przysługuje w sytuacji, gdy drugi z rodziców może zapewnić dziecku opiekę (np. jest osobą bezrobotną, korzysta z urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego). Świadczenie nie przysługuje także wtedy, kiedy opiekę nad dzieckiem jest w stanie zagwarantować szkoła i rodzic z tej opieki skorzysta.

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy, oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach. Zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. wynagrodzenia

Więcej o: