14. emerytura nie będzie już wypłacana? Rząd nie przewidział świadczenia w Wieloletnim Planie Finansowym

W Wieloletnim Planie Finansowym przesłanym do Unii Europejskiej nie znalazła się wzmianka o 14. emeryturze. To może oznaczać, że rząd nie zdecyduje się więcej wypłacać świadczenia.

30 kwietnia polski rząd przyjął Wieloletni Plan Finansowy na lata 2021-2024. Władze w dokumencie przewidują 3,8 proc. wzrostu PKB w tym roku i przyspieszenie w następnych dwóch latach, w 2024 roku wynik ten ma spaść do 3,5 proc. Nie uwzględniono w nim jednak pieniędzy z unijnego Funduszu Odbudowy. 

W WPF nie znalazło się miejsce na waloryzację 500 plus. W następnych latach może nie być też wypłacane ważne świadczenie emerytalne. 

Zobacz wideo PiS zaproponuje emeryturę bez podatku do 2,5 tys. zł? Kuczyński: Coś tu nie gra

14. emerytura nie będzie już wypłacana?

Jak informuje "Fakt", w Wieloletnim Planie Finansowym nie wspomniano o planach na kontynuowanie wypłat czternastej emerytury. Można więc zakładać, że rząd nie powróci do wypłaty czternastek, chyba że zaproponowana zostanie inna forma świadczenia. Dotąd jednak nie pojawiły się rządowe komunikaty dotyczące tej sprawy. 

W dokumencie uwzględniono natomiast 13. emeryturę, której kwota ma być waloryzowana. Na dodatkowe świadczenia dla seniorów polski rząd do 2025 roku ma przeznaczyć około 14 miliardów złotych.  

Kiedy wypłata 14. emerytury?

W 2021 r. czternastka zostanie wypłacona z urzędu, bez konieczności składania dodatkowych wniosków i razem z listopadowymi świadczeniami. Wyniesie w tym roku 1250,88 zł. Pełną kwotę otrzymają osoby, których emerytura podstawowa nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostali otrzymają czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Na przykład jeśli pobierana emerytura wynosi 3000 zł, czternastka będzie przysługiwać w kwocie mniejszej o 100 zł. 

Czternastka będzie przysługiwała osobom, które na dzień 31 października 2021 r. będą miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych wymienionych w ustawie, m.in. emerytury, renty, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego. Pieniędzy nie otrzymają osoby, których prawo do świadczeń będzie zawieszone.

Więcej o: