Wynagrodzenia w Polsce. Nawet 9 tys. zł miesięcznie. W których sektorach zarabia się najlepiej? Nowe dane

Pracownicy sektora informacji i komunikacji zarabiali w 2020 roku po 9 tys. zł miesięcznie - wskazuje raport firmy Personnel Service. Wysokie pensje otrzymywano również w branży finansowej, ubezpieczeniowej i w górnictwie.
Zobacz wideo Leszczyna: Pieniądze unijne po prostu Polsce się należą

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w Polsce w 2020 roku wzrosło o 5 proc. i wyniosło ponad 5,1 tys. zł brutto - wynika z raportu Personnel Service. W niektórych sektorach zarobki były jeszcze wyższe i mimo pandemii wzrosło w nich również zatrudnienie.

Najwyższe zarobki w sektorze informacji i komunikacji

Najwyższe wynagrodzenie otrzymywali pracownicy sektora informacji i komunikacji - tam przeciętne miesięczne zarobki wyniosły 9,2 tys. zł brutto. Z kolei w działalności finansowej i ubezpieczeniowej, a także w górnictwie i wydobyciu, miesięczne wynagrodzenie przekraczało kwotę 8,6 tys. zł brutto.

Pracownicy sektora obejmującego wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę pobierali miesięczne wynagrodzenie na poziomie 8,2 tys. zł brutto. Na końcu zestawienia przygotowanego przez Personnel Service znajduje się działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie przeciętnie pensje w 2020 roku wynosiły 7,6 tys. zł.

Wzrost popularności pracy w zawodach związanych z IT nie jest zaskoczeniem. Nie dość, że zarobki w tej branży są najwyższe w Polsce, co przyciąga nowych kandydatów, to w czasie pandemii uwypukliły się dodatkowe zalety, jak choćby możliwość pracy zdalnej. Najwyższy notowany wzrost w skali roku napędził też ułatwiony proces rekrutacji, którą można przeprowadzać całkowicie online

- powiedział Krzysztof Inglot, Prezes Zarządu Personnel Service.

Sektor przetwórstwa przemysłowego zatrudniał ponad 2,42 mln pracowników

Jak wynika z danych GUS, na których opiera się firma Personnel Service, najwięcej osób pracowało w sekcji "przetwórstwo przemysłowe". Sektor ten w 2020 roku zatrudniał ponad 2,42 mln osób, z czego prawie 98 proc. w sektorze prywatnym.

W branży handlu i sektorze naprawy pojazdów samochodowych odnotowano 1,38 mln etatów. Niewiele mniej (1,1 mln pracowników) zatrudniał sektor edukacji. Z kolei w sektorze opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz w transporcie i gospodarce magazynowej pracowało odpowiednio 687,7 i 661,4 tys. osób.

Przemysł to sektor, który nie tylko zatrudnia najwięcej pracowników w Polsce, ale także zarobki w nim należą do jednych z najwyższych w kraju. To też jedna z bezpieczniejszych opcji jako miejsce pracy, co potwierdzają świetne wyniki polskiego przemysłu, który bardzo dobrze poradził sobie w czasie trwania pandemii. Produkcja przemysłowa rośnie z rekordową dynamiką, a to może napędzić powstawanie nowych miejsc pracy w tym sektorze, choć należy też się spodziewać rosnącego stopnia automatyzacji w wielu firmach

- skomentował Krzysztof Inglot, Prezes Zarządu Personnel Service.

Więcej o: