Wynagrodzenia w Polsce. Nawet 9 tys. zł miesięcznie. W których sektorach zarabia się najlepiej? Nowe dane

Pracownicy sektora informacji i komunikacji zarabiali w 2020 roku po 9 tys. zł miesięcznie - wskazuje raport firmy Personnel Service. Wysokie pensje otrzymywano również w branży finansowej, ubezpieczeniowej i w górnictwie.
Zobacz wideo Leszczyna: Pieniądze unijne po prostu Polsce się należą

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w Polsce w 2020 roku wzrosło o 5 proc. i wyniosło ponad 5,1 tys. zł brutto - wynika z raportu Personnel Service. W niektórych sektorach zarobki były jeszcze wyższe i mimo pandemii wzrosło w nich również zatrudnienie.

Spis powszechny 2021. Za odmowę wzięcia udziału lub podanie nieprawdziwych danych grożą kary Spis powszechny przez telefon. Co zrobić, by nie paść ofiarą oszusta?

Najwyższe zarobki w sektorze informacji i komunikacji

Najwyższe wynagrodzenie otrzymywali pracownicy sektora informacji i komunikacji - tam przeciętne miesięczne zarobki wyniosły 9,2 tys. zł brutto. Z kolei w działalności finansowej i ubezpieczeniowej, a także w górnictwie i wydobyciu, miesięczne wynagrodzenie przekraczało kwotę 8,6 tys. zł brutto.

Pracownicy sektora obejmującego wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę pobierali miesięczne wynagrodzenie na poziomie 8,2 tys. zł brutto. Na końcu zestawienia przygotowanego przez Personnel Service znajduje się działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie przeciętnie pensje w 2020 roku wynosiły 7,6 tys. zł.

Wzrost popularności pracy w zawodach związanych z IT nie jest zaskoczeniem. Nie dość, że zarobki w tej branży są najwyższe w Polsce, co przyciąga nowych kandydatów, to w czasie pandemii uwypukliły się dodatkowe zalety, jak choćby możliwość pracy zdalnej. Najwyższy notowany wzrost w skali roku napędził też ułatwiony proces rekrutacji, którą można przeprowadzać całkowicie online

- powiedział Krzysztof Inglot, Prezes Zarządu Personnel Service.

Licznik prądu Ceny energii rosną szybciej niż inflacja. "Po raz pierwszy od kilku lat"

Sektor przetwórstwa przemysłowego zatrudniał ponad 2,42 mln pracowników

Jak wynika z danych GUS, na których opiera się firma Personnel Service, najwięcej osób pracowało w sekcji "przetwórstwo przemysłowe". Sektor ten w 2020 roku zatrudniał ponad 2,42 mln osób, z czego prawie 98 proc. w sektorze prywatnym.

W branży handlu i sektorze naprawy pojazdów samochodowych odnotowano 1,38 mln etatów. Niewiele mniej (1,1 mln pracowników) zatrudniał sektor edukacji. Z kolei w sektorze opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz w transporcie i gospodarce magazynowej pracowało odpowiednio 687,7 i 661,4 tys. osób.

Przemysł to sektor, który nie tylko zatrudnia najwięcej pracowników w Polsce, ale także zarobki w nim należą do jednych z najwyższych w kraju. To też jedna z bezpieczniejszych opcji jako miejsce pracy, co potwierdzają świetne wyniki polskiego przemysłu, który bardzo dobrze poradził sobie w czasie trwania pandemii. Produkcja przemysłowa rośnie z rekordową dynamiką, a to może napędzić powstawanie nowych miejsc pracy w tym sektorze, choć należy też się spodziewać rosnącego stopnia automatyzacji w wielu firmach

- skomentował Krzysztof Inglot, Prezes Zarządu Personnel Service.

Więcej o: