Zasiłek rodzinny 2021/2022. Jakie zmiany? Od kiedy będzie można złożyć wniosek?

Od lipca rodzice czy opiekunowie dzieci mogą wnioskować o zasiłek rodzinny na kolejny okres świadczeniowy. Ma być on przyznawany na podobnych zasadach, jednak od tego roku przewidziano kilka istotnych zmian. Kto może ubiegać się o świadczenie? Ile wynosi jego kwota?
Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Zasiłek rodzinny to świadczenie pieniężne, które ma na celu częściowo pokryć wydatki związane z utrzymaniem dziecka. Przysługuje on rodzicom (lub jednemu z rodziców), opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka (jeśli wystąpił on do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka) do czasu:

  • ukończenia przez nie 18. roku życia;
  • ukończenia przez nie 21. roku życia - jeśli nadal się uczy;
  • do 24. roku życia, jeżeli nadal się uczy i posiada orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek przysługuje także pełnoletniej osobie do czasu ukończenia 24. roku życia, jeśli nadal się uczy, ale nie pozostaje na utrzymaniu rodziców (m.in. ze względu na ich śmierć lub wyrok sądu).

Zasiłek rodzinny - kryterium dochodowe i kwota świadczenia

Aby otrzymać zasiłek rodzinny, dochód rodziny w przeliczeniu na osobę (albo dochód osoby uczącej się) nie może przekraczać 674 zł. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności - jest to kwota 764 złotych. 

Na razie nie ma jeszcze informacji o tym, czy kryterium dochodowe, które jest weryfikowane co trzy lata (ostatnia miała miejsce w 2018 roku) wzrośnie od nowego okresu zasiłkowego. Decyzję o ewentualnej zmianie kryteriów dochodowych i wysokości samych świadczeń podejmie Rada Ministrów. 

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi obecnie (na miesiąc):

  • 95 zł na dziecko do ukończenia piątego roku życia;
  • 124 zł na dziecko powyżej piątego roku życia i do czasu ukończenia przez nie 18. roku życia;
  • 135 zł na dziecko powyżej 18. roku życia do ukończenia przez nie 24. roku życia. 

Zasiłek rodzinny 2021/2022 - zmiany

Jak podaje portal infor.pl, do dochodów nieopodatkowanych, wchodzących w skład dochodu rodziny, dołączone mają zostać stypendia dla bezrobotnych, które finansowane są z Funduszu Pracy. Poza tym obniżenie wynagrodzenia z powodu przeciwdziałania COVID-19 nadal będzie uwzględniane przy ustalaniu dochodu uprawniającego do świadczeń.

Nowy okres zasiłkowy będzie obowiązywał od 1 listopada 2021 roku do 31 października 2022 roku. Wnioski będzie można składać:

  • od 1 lipca 2021 roku w formie elektronicznej;
  • od 1 sierpnia 2021 roku w formie papierowej.
Więcej o: