ZUS. Ważna zmiana w formularzach zgłoszeniowych - niezbędna będzie znajomość kodu zawodu

Od 16 maja nie będzie można wykorzystywać dotychczasowych wzorów formularzy ZUS. Zgodnie ze zmianą w drukach ZUS ZUA i ZUS ZZA trzeba będzie od tej pory podawać kody zawodu ubezpieczonego.
Zobacz wideo Ogromna dziura w ZUS-ie? "Jak będziemy mieli szczęście, to bieda zajrzy w oczy do końca tej kadencji"

W niedzielę 16 maja wejdzie w życie zmiana w zgłoszeniach do ubezpieczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dotyczy ona obowiązku podawania w formularzu zgłoszeniowym informacji o wykonywanym zawodzie, poprzez podanie jego kodu. Pozwoli to między innymi oszacować, z którymi zawodami wiąże się największa zachorowalność. 

Zmiany we wzorach formularzy zgłoszeniowych ZUS ZUA i ZUS ZZA. Warto znać swój kod zawodowy

Od niedzieli w dokumentach ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej) i ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych) trzeba będzie wskazać kod wykonywanego zawodu. W pierwszym formularzu wypełnić będzie trzeba pole 01 w bloku X, natomiast w drugim formularzu - pole 02 w bloku V. Szczegółową klasyfikację zawodów i specjalności znaleźć będzie można w rozporządzeniu Ministra pracy i Polityki Społecznej z 7 sierpnia 2014 r.

Kody zawodowe zostały podzielone według kategorii:

  • 1 - przedstawiciele władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników;
  • 2 - specjaliści;
  • 3 - technicy i inny średni personel;
  • 4 - pracownicy biurowi;
  • 5 - pracownicy usług i sprzedawcy;
  • 6 - rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy;
  • 7 - robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy;
  • 8 - operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń;
  • 9 - pracownicy wykonujący prace proste;
  • 0 - Siły Zbrojne.

Od 16 maja nie będzie zatem można wykorzystywać dotychczasowych wzorów dokumentów zgłoszeniowych. Program Płatnik, a także aplikacja ePłatnik zostanie dostosowana przez ZUS do tych zmian, a kod zawodu będzie można wybrać z listy. 

Więcej o: