12 tys. zł rocznie na dziecko - jakie zasady wypłat? Marlena Maląg wyjaśnia założenia Polskiego Ładu

Wielka reforma społeczno-gospodarcza, w której centrum stawiamy rodzinę - tak o zaprezentowanym w sobotę Polskim Ładzie mówi ministra Marlena Maląg. Znalazły się w nim prorodzinne rozwiązania z wielu obszarów m.in. polityka mieszkaniowa, podatkowa, rynku pracy, a także dużo większe nakłady na rozwój sieci instytucji opieki nad najmłodszymi dziećmi - podkreśla szefowa resortu rodziny i polityki społecznej w rozmowie z Informacyjną Agencją Radiową.

W piramidzie potrzeb dla młodych ludzi najważniejsze są mieszkania - podkreśliła ministra. Wyjaśniła, że Polski Ład zakłada, iż po urodzeniu drugiego dziecka rodzina z gwarantowanym kredytem mogłaby uzyskać do 20 tys. zł bezzwrotnego dofinansowania, po urodzeniu trzeciego dziecka do 60 tys., a czwartego i kolejnego do 20 tys. złotych.

Zobacz wideo

Polski Ład. Marlena Maląg tłumaczy prorodzinne zmiany

Nowym rozwiązaniem będzie też świadczenie wypłacane rodzicom na pokrycie kosztów opieki nad drugim dzieckiem pomiędzy 12. a 36. miesiącem życia - podkreśla ministra Maląg. Będzie to 12 tysięcy złotych rocznie i rodzice sami wybiorą, czy chcą otrzymywać po 1 tys. zł miesięcznie przez rok, czy po 500 zł miesięcznie przez dwa lata. Świadczenie planowo będzie wypłacane od 2022 r. Kolejnym rozwiązaniem przewidzianym w Polskim Ładzie jest możliwość świadczenia pracy w formie telepracy bądź pracy zdalnej, pracy w zmniejszonym wymiarze godzin lub przesunięcia godzin rozpoczynania i kończenia pracy. Chodzi o możliwość łączenia pracy z opieką nad dziećmi.

Ministra zwróciła uwagę, że przygotowując Polski Ład rząd pomyślał też o opiece żłobkowej. Finansowanie programu Maluch Plus zwiększy się od 2022 roku do 1,5 mld złotych rocznie - wyjaśniła Marlena Maląg. W tej kwocie ma się zawierać się też wyższe dofinansowanie do miejsca w żłobku. - Zależy nam, by rodzice ponosili jak najniższe koszty - zauważa.

Polski Ład - zmiany dla seniorów i opiekunów osób z niepełnosprawnościami

Polski Ład przewiduje również nowe rozwiązania w zakresie polityki senioralnej. W ramach reformy systemu podatkowego emerytury i renty zostaną podwyższone o wysokość podatku dla świadczeń do poziomu 2500 zł. Rozwiązanie to miałoby funkcjonować od nowego roku. Nie będzie to miało żadnego wpływu na wypłatę trzynastej emerytury. Ta zagwarantowana jest na mocy ustawy i nadal będzie wypłacana - zapewnia ministra Maląg. Dodaje, że nowym rozwiązaniem będzie też nieodprowadzanie podatku przez osoby, które osiągną wiek emerytalny, ale będą dalej pracować bez pobierania emerytury.

W założeniach Polskiego Ładu znalazła się również zapowiedź dotycząca świadczeń pielęgnacyjnych dla sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. Świadczenie to ma być zrównane niezależnie od momentu powstania niepełnosprawności. Obecnie świadczenie pielęgnacyjne przysługuje jedynie opiekunom osób, których niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 18. roku życia lub 25. roku życia, jeśli się uczy. Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych otrzymują natomiast znacznie niższy zasiłek opiekuńczy, który przysługuje im po spełnieniu kryterium dochodowego.

Więcej o: