Rząd zamroził płace i wypłaty nagród dla urzędników. Ministerstwa przyznają więc "dodatki zadaniowe"

Mimo że rząd podjął decyzję o zamrożeniu płac i wstrzymaniu wypłacania nagród, ministerstwa znalazły sposób na to, by to sobie zrekompensować. Z danych przekazanych przez zaledwie dwa resorty wynika, że w 2020 roku przeznaczyły one łącznie prawie 10 mln zł na "dodatki zadaniowe".
Zobacz wideo Polski Ład zmieni system podatkowy. Kto powinien płacić więcej?

Pod koniec zeszłego roku rząd wstrzymał dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz nagrody - w ten sposób miał zabezpieczyć środki potrzebne na walkę z epidemią koronawirusa, przede wszystkim na zakup szczepionek

"Blokada powinna dotyczyć w szczególności planowanych wydatków wraz z pochodnymi na: wynagrodzenia osobowe, uposażenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatkowe uposażenia roczne, nagrody roczne" - pisał minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński w piśmie do wszystkich resortów. Dyrektorzy generalni podjęli jednak decyzje o wypłatach tzw. dodatków zadaniowych.

Centrum Onkologii przy ul. Garncarskiej w Krakowie Niedzielski o wycofaniu leku dla pacjentek onkologicznych: Dotyczy 80 osób

Ministerstwa zamiast nagród wypłacają "dodatki zadaniowe". W MSZ ponad 5 milionów złotych

W kwietniu tego roku posłowie Platformy Obywatelskiej Janusz Cichoń i Izabela Leszczyna wystosowali interpelację do ministra klimatu i środowiska. "Z publikacji prasowych i informacji medialnych wynika, iż pomimo zamrożenia płac w 2020 r. oraz 2021 r. oraz zakazu tworzenia funduszu nagród w jednostkach budżetowych, dyrektorzy generalni podjęli decyzję o wypłacie dodatków zadaniowych, przede wszystkim, o których mowa w art. 88 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, jak również w innych przepisach szczególnych" - napisali, domagając się na odpowiedzi na pytania dotyczące między innymi łącznej kwoty wypłaconych dodatków zadaniowych w roku ubiegłym. Podobne zapytania skierowane zostały także do innych ministerstw. Jak informuje Wirtualna Polska, po miesiącu odpowiedzi udzieliły zaledwie dwa z resortów.

Andrzej Przyłębski. MSZ ujawniło, ile kosztuje wynajem rezydencji Przyłębskiego w Berlinie

Wiceminister Waldemar Kraska poinformował, że w 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia wypłacono dodatki zadaniowe w kwocie 4 milionów 441 tysięcy 181 złotych 49 groszy. Dodatki otrzymało 21 osób na stanowiskach dyrektorskich, 24 wicedyrektorów, 73 naczelników oraz 532 innych urzędników. Najwyższy dodatek wynosił 11961,57 zł.

Sekretarz stanu MSZ Piotr Wawrzyk przekazał natomiast, że resort spraw zagranicznych wypłacił w ubiegłym roku o prawie milion złotych więcej - łącznie było to 5 388 664,89 złotych brutto, które łącznie otrzymało 520 osób. Najwyższy otrzymany dodatek wynosił 9000 zł.

Więcej o: