Rada Przedsiębiorczości punktuje Polski Ład. "Rodziny w wieku produkcyjnym stracą 6,2 mld zł"

Rada Przedsiębiorczości apeluje, aby rząd wstrzymał tempo wprowadzania Polskiego Ładu. Stwierdziła bowiem, że proponowane zmiany wymagają korekty i poszerzenia o obszary mające strategiczne znaczenie dla rozwoju Polski. "Większość rodzin w wieku produkcyjnym poniesie łącznie straty w wysokości 6,2 mld zł" - ostrzega Rada.
Zobacz wideo Szereg obietnic w Polskim Ładzie PiS-u. Kto za nie zapłaci?

W oficjalnym stanowisku Rady Przedsiębiorczości w sprawie Polskiego Ładu, które zostało opublikowane 31 maja, zwrócono uwagę, że głównym przedmiotem zainteresowania autorów reformy jest podział i redystrybucja, nie zaś sfera produkcji. "Tymczasem osiąganie celów strategicznych Polski wymaga wzrostu opartego na inwestycjach i innowacjach" - podkreślono.

Przez Polski Ład większość rodzin straci. Łącznie 6,2 mld zł

Rada Przedsiębiorczości zauważa, że rozwiązania zawarte w Polskim Ładzie budzą wiele poważnych zastrzeżeń. Stwierdza, że "redystrybucja następuje od aktywnych uczestników rynku pracy w kierunku pasywnych. Spośród grup aktywnych zawodowo zyskają tylko najmniej zarabiający, polska klasa średnia, będąca motorem rozwoju gospodarczego, straci". Rada dodaje, że korzyści osiągane przez rodziny w wieku emerytalnym mają wynieść 11,3 mld zł, podczas gdy większość rodzin w wieku produkcyjnym poniesie straty w łącznej wysokości 6,2 mld zł.

Rada zaznacza, że Polski Ład kładzie nacisk na stymulację popytu i zwiększenie korzyści pewnej grupy podatników przy równoczesnym obciążeniu pozostałych grup, nie przewiduje zbyt wielu rozwiązań propodażowych i zaniedbuje kluczowe wyzwania rozwojowe, przed którymi stoi Polska. Wśród wyzwań wymieniono depopulację, transformację energetyczną, ochronę klimatu, niską stopę inwestycji, rosnącą inflację oraz malejące tempo wzrostu w długim okresie.

Prezydent Andrzej Duda ratyfikował Fundusz OdbudowyPolska znowu ostatnia. Na pieniądze z Funduszu Odbudowy możemy poczekać

Polski Ład. "Najlepiej zarabiający przedsiębiorcy zapłacą nawet kilkunastokrotnie więcej"

Podkreślono również, że korzyści z wyższej kwoty wolnej od podatku i wyższego drugiego progu skali podatkowej zniwelowane zostaną przez liniowy sposób naliczania składki zdrowotnej. Zdaniem Rady Przedsiębiorczości rozwiązanie to uderza zwłaszcza w klasę średnią. "W świetle rządowej propozycji nie tylko pracownicy, lecz także przedsiębiorcy mają odprowadzać ujednoliconą, 9-proc. stawkę od podstawy opodatkowania. A ponieważ nie będą jej mogli odliczyć, efektywna stawka podatku - czyli kwota, którą realnie odprowadzają w daninach - wzrośnie" - wyjaśniono w stanowisku.

Dodano, że w podobnej sytuacji znajdą się także przedsiębiorcy, którzy dotąd płacili zryczałtowaną składkę zdrowotną. "Ich realne obciążenia też znacząco wzrosną. Najlepiej zarabiający zapłacą nawet kilkunastokrotnie więcej. Drastyczne podniesienie kosztów działalności gospodarczej w czasie wychodzenia z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 to cios w gospodarkę i przedsiębiorców" - podkreślono.

Polski Ład. Rada Przedsiębiorczości apeluje do rządu o wstrzymanie tempa wprowadzanej reformy

Rada Przedsiębiorczości wskazuje również, że podatek liniowy miał wyzwolić energię polskich przedsiębiorców i ograniczyć szarą strefę. "Jego faktyczna likwidacja w czasie kryzysu zdrowotnego grozi spowolnieniem tempa postpandemicznej odbudowy naszej gospodarki" - ostrzega Rada.

Apelujemy do rządu Zjednoczonej Prawicy o wstrzymanie zakładanego tempa wprowadzanej reformy. Waga i złożoność tych problemów wymagają głębszego namysłu i szerszych konsultacji społecznych. Potrzebna jest dziś nie tylko korekta proponowanych zmian, lecz także poszerzenie ich o te obszary, które są najistotniejsze z perspektywy strategicznego rozwoju Polski. Jako pracodawcy i przedsiębiorcy, deklarujemy pełną gotowość do merytorycznej współpracy w przygotowaniu rozwiązań gospodarczych, które odpowiedzą na najważniejsze współczesne wyzwania

- podsumowała Rada Przedsiębiorczości.

Czym jest Rada Przedsiębiorczości?

Rada Przedsiębiorczości to forum współdziałania największych polskich organizacji przedsiębiorców i pracodawców. Pierwotnie została powołana 17 listopada 2003 r., jednak została reaktywowana 24 marca 2020 r. w związku z wybuchem pandemii. Jej celem jest współpraca z rządem i wszystkimi siłami politycznymi w celu ratowania polskiej gospodarki przed skutkami pandemii koronawirusa. 

Oprócz Polskiej Rady Biznesu, w skład Rady Przedsiębiorczości wchodzą obecnie: Business Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych ABSL i Związek Rzemiosła Polskiego.

Jarosław KaczyńskiNowy Ład. Podniesienie kwoty wolnej od podatku i "spłata" kredytu [LISTA]

Polski Ład ma obniżyć kwotę wolną od podatku do 30 tys. zł

Program społeczno-gospodarczy Polski Ład został zaprezentowany przez PiS 15 maja i zakłada zmiany w systemie podatkowym. Rząd zapowiedział m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, podwyższenie drugiej stawki podatkowej z 85 tys. do 120 tys. zł oraz przeznaczenie. 7 proc. PKB na ochronę zdrowia.

Więcej o: