ZUS przeprowadził najwięcej kontroli zwolnień lekarskich od początku pandemii

W I kwartale 2021 roku ZUS przeprowadził 80 tys. kontroli zwolnień lekarskich. To najwięcej od początku pandemii. Wydano również 3,7 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. ZUS zapowiada, że poprawiająca się sytuacja epidemiczna przełoży się na częstsze kontrole.
Zobacz wideo Ogromna dziura w ZUS-ie? "Jak będziemy mieli szczęście, to bieda zajrzy w oczy do końca tej kadencji"

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadza kontrole prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 870 t.j.). Jeśli ZUS stwierdzi nadużycie, osoba ubezpieczona może utracić prawo do pobierania świadczenia z tytułu choroby za cały okres zwolnienia.

ZUS przeprowadził w I kwartale 2021 r. 80 tys. kontroli

Jak wynika z danych statystycznych, w I kwartale 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 80 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. W konsekwencji wydanych zostało 3,7 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych na łączną kwotę ponad 3,5 mln zł.

Dla porównania, w IV kwartale 2020 r. ZUS przeprowadził 78 tys. kontroli, w III kwartale było ich 54,3 tys., a w II kwartale - zaledwie 42,9 tys. Natomiast w I kwartale 2020 r., ZUS przeprowadził ponad 100 tys. kontroli.

ZUS zapowiada częstsze kontrole

Mniejsza liczba kontroli ZUS wynika z wybuchu pandemii COVID-19. - Przeprowadzanie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy w okresie stanu epidemii było utrudnione. Konieczne było bowiem zapewnienie bezpieczeństwa zarówno kontrolującym, jak i kontrolowanym. Z tego względu ZUS kładł większy nacisk na prowadzenie kontroli na podstawie danych dostępnych w systemie informatycznym zakładu oraz posiadanej dokumentacji - wyjaśnia w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS.

Rzecznik dodał, że sytuacja epidemiczna w Polsce poprawia się, a to przełoży się na częstsze kontrole. - Jeśli ta tendencja się utrzyma, ZUS systematycznie będzie wracał do normalnego działania, które znamy sprzed wybuchu epidemii. Dotyczy to również kwestii kontroli zwolnień lekarskich - zapowiedział.

Więcej o: