Wczasy pod gruszą. Kto może skorzystać z dofinansowania do wypoczynku? Na jakich zasadach?

Wczasy pod gruszą to dofinansowanie wypoczynku wypłacane pracownikowi przez zakład pracy. Nie każdy pracodawca jednak jest zmuszony do wypłacania takiego świadczenia. Kto zatem może skorzystać z dopłaty do urlopu? Odpowiadamy.

Jak czytamy na stronie internetowej rządu, poza wynagrodzeniem za czas urlopu, pracownicy mogą otrzymywać dodatkowe dofinansowanie ich wypoczynku z funduszu socjalnego - tzw. wczasy pod gruszą. Zasady, na jakich przyznaje się w urzędzie ten rodzaj dofinansowania, powinny zostać określone w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). 

Powinny one określać m.in.:

  • kto jest uprawniony do tego świadczenia,
  • jaka jest jego wysokość,
  • jaka jest częstotliwość wypłaty świadczenia,
  • ile dni nieprzerwanego urlopu pracownicy powinni wykorzystać, aby mogli otrzymać dofinansowanie wypoczynku.
Zobacz wideo Wakacje coraz bliżej. Czy ceny wyjazdów zagranicznych nas zaskoczą?

Fundusz tworzą pracodawcy, którzy zatrudniają (według stanu na 1 stycznia danego roku) co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Jeśli firma zatrudnia mniej niż 50 pracowników, ZFŚS jest tworzony na wniosek zakładowej organizacji związkowej. Oznacza to, że nie każda firma jest zobowiązana do wypłacania "wczasów pod gruszą".

Kto może skorzystać z "wczasów pod gruszą"?

Z ZFŚS mogą korzystać pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści - byli pracownicy i ich rodziny, inne osoby, którym pracodawca przyznał w regulaminie ZFŚS prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych. 

Najważniejszym kryterium w przyznaniu świadczenia jest jednak kryterium dochodowe. O tym, komu i w jakiej wysokości przyznać świadczenie socjalne, powinny decydować kryteria takie jak sytuacja życiowa, rodzinna i materialna pracownika. Wynika to z art. 8 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Oznacza to, że kwoty wypłacane pracownikom mogą się od siebie różnić.

Warto podkreślić, że nie ma znaczenia, kiedy w danym roku pracownik wykorzysta urlop wypoczynkowy ani to, jak go spędzi. Może zaplanować wyjazd na wycieczkę, wyjechać gdzieś "na własną rękę", a nawet zostać w domu.

Jak wyjaśnia poradnikprzedsiebiorcy.pl, w celu uzyskania wczasów pod gruszą oraz innych świadczeń pracownik ma za zadanie złożyć pracodawcy oświadczenie o swojej sytuacji majątkowej i rodzinnej. Na tej podstawie przełożony określa, czy i w jakiej kwocie świadczenie będzie przysługiwało. Sam wniosek urlopowy nie jest wystarczający, aby pracownik uzyskał świadczenie - by je wypłacono, konieczne jest złożenie wniosku o jego wypłatę. 

Aby otrzymać dopłatę do wypoczynku, trzeba wykorzystać urlop w ciągu kolejnych 14 dni kalendarzowych. Wniosek o dofinansowanie można złożyć po powrocie z urlopu.

Więcej o: