Płaca minimalna pójdzie w górę. Które świadczenia wzrosną wraz z najniższą krajową?

Rząd planuje, aby płaca minimalna wzrosła w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto. Wzrost najniższej krajowej oznacza, że w górę idą również powiązane z nią świadczenia pracownicze oraz zobowiązania. Ile mogą wynieść odprawy oraz niektóre odszkodowania?

Rząd przyjął we wtorek propozycję minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. Najniższe wynagrodzenie ma wynieść 3000 zł brutto, czyli o 200 zł (7,1 proc.) więcej niż w obecnym roku. Z kolei minimalna stawka godzinowa ma wynieść 19 zł 60 groszy, co oznacza wzrost o 1 zł 30 groszy. Propozycja Rady Ministrów trafiła do Rady Dialogu Społecznego, która ma teraz 30 dni na negocjacje w tej sprawie.

Zobacz wideo Belka: Możemy obudzić się w sytuacji, gdy nie będziemy mogli zapanować nad inflacją

Płaca minimalna 2022. Wzrosną również niektóre świadczenia

Podwyższenie płacy minimalnej oznacza, że w górę pójdą również niektóre powiązane z nią zobowiązania oraz świadczenia pracownicze. "Dziennik Gazeta Prawna" wyliczył, że w przypadku wzrostu najniższego wynagrodzenia do poziomu 3 tys. zł, przy zwolnieniu grupowym lub indywidualnym z przyczyn niedotyczących pracownika maksymalna odprawa wyniesie 45 tys. zł, lub 30 tys. zł, jeśli zwolnienie nastąpi w okresie epidemii. Do 6 tys. zł wzrośnie także maksymalna wysokość świadczenia szkoleniowego dla osoby zwolnionej z pracy.

Tyle samo co minimalne wynagrodzenie, czyli 3 tys. zł, będzie wynosić minimalna wartość odszkodowania z tytułu mobbingu w pracy, minimalne wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój nie z winy pracownika oraz minimalna podstawa składki emerytalno-rentowej dla osób znajdujących się na urlopie wychowawczym (jeśli były zatrudnione na umowie o prace). Na zleceniu minimalna podstawa składki wzrośnie do 2,25 tys. zł. 900 zł wyniesie minimalna podstawa wymiaru składek dla osób korzystających z małego ZUS plus.

Związki zawodowe chcą podwyżki najniższej krajowej do 3500 zł 

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę jest określana każdego roku. Rada Ministrów do 15 czerwca przedstawia swoją propozycję Radzie Dialogu Społecznego, czyli gremium składającego się z przedstawicieli pracowników i pracodawców.

Propozycja rządu nie jest jednak wiążąca. Na posiedzeniach Rady trwają negocjacje na temat wysokości najniższej krajowej - jeśli w ciągu 30 dni nie uda się osiągnąć porozumienia, decyzję podejmuje rząd. Po raz ostatni minimalną płacę udało się uzgodnić z Radą w 2010 r.

Wiele wskazuje, że w tym roku negocjacje z Radą Dialogu Społecznego również nie zakończą się sukcesem. Organizacje zrzeszające przedsiębiorców popierają rządową propozycję, ale związki zawodowe chcą, aby minimalne wynagrodzenie wzrosło w 2022 r. do poziomu 3500 zł brutto, czyli nie o 200, a o 500 zł.

Więcej o: