Zakaz nadawania reklam o e-papierosach. Rząd przyjął zmiany w ustawie o radiofonii i telewizji

Rząd wprowadził nowe zasady zamieszczania reklam. Wśród nich jest m.in. zakaz nadawania reklam o papierosach elektronicznych. Zmiany w ustawie o radiofonii i telewizji oraz w ustawie o kinematografii zostały przyjęte we wtorek przez Radę Ministrów.
Zobacz wideo Nieoczywiste korzyści płynące z bankowości internetowej

Projekt ustawy został przedłożony przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Przepisy dotyczące świadczenia audiowizualnych usług medialnych zostały dostosowane do dyrektywy Unii Europejskiej - czytamy w komunikacie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Rząd zmienił zasady zamieszczania reklam w mediach

Zmodyfikowane zostały zasady umieszczania reklam w usługach medialnych. Dokonano podziału doby na trzy przedziały czasowe, z czego dwa zawierają ograniczenia emisji reklam:

  • w godz. od 6:00 do 18:00, na reklamę można przeznaczyć 20 proc. czasu, lecz nie więcej niż 144 minuty;
  • w godz. od 18:00 do 24:00, na reklamę można przeznaczyć 20 proc. czasu, lecz nie więcej niż 72 minuty.

Nowelizacja wprowadza możliwość przerywania reklamami filmów dla dzieci, dłuższych niż 60 minut, jednak pozostałe treści skierowane do dzieci w dalszym ciągu nie będą mogły być przerywane reklamami. Zrezygnowano z generalnego zakazu lokowania produktu i wprowadzono dopuszczalność lokowania produktu jako zasady, od której przewidziane są pewne wyjątki. W projekcie pojawił się także zakaz nadawania reklam o papierosach elektronicznych.

Nowe przepisy zakazują umieszczania treści nawołujących do przemocy i przestępstw

Przyjęte przepisy dotyczą także prowadzenia działalności związanej z dostarczeniem platform udostępniania wideo. Chodzi o zapewnienie odbiorcom podstawowych informacji dotyczących dostawców platform. Nowelizacja zakazuje umieszczania treści nawołujących do przemocy i popełnienia określonych w ustawie przestępstw, zagrażających prawidłowemu rozwojowi małoletnich bez stosowania odpowiednich zabezpieczeń technicznych.

Zmiana w ustawie zakłada wyeliminowanie treści zabronionych, bądź ich udostępnianie w sposób zgodny z prawem w ramach kontroli ex post (tj. kontrola następcza). Wprowadzono również obowiązek stworzenia mechanizmu składania skarg, aby odbiorcy treści mieli zapewniony łatwy sposób sygnalizowania dostawcom platform o naruszeniach przepisów w treściach umieszczanych na platformie.

*

Emerytury - to temat, który czytelnicy Gazeta.pl wybrali w głosowaniu jako pierwszy do omówienia w naszym nowym programie - Q&A. Teraz czas na zadawanie pytań. Co zmieni się w emeryturach w związku z Polskim Ładem, kto zyska, a kto może stracić, czy warto pracować jak najdłużej - przesyłajcie swoje pytania na adres: next.redakcja@agora.pl. Zadamy je ekspertowi w programie na żywo - w najbliższy czwartek o 12:00. Naszym gościem będzie prof. Paweł Wojciechowski, wiceprezydent i główny ekonomista Pracodawców RP, były minister finansów.

Więcej o: