Banaś uderza w rząd. "To mechanizmy wypychania wydatków poza budżet"

- W zeszłym roku rząd zastosował bezprecedensowe mechanizmy służące wypychaniu wydatków poza budżet - stwierdził prezes NIK Marian Banaś. W czwartek w siedzibie Izby odbyła się debata "Przejrzyste finanse publiczne jako fundament odbudowy gospodarki po pandemii".

- Kreatywna księgowość budżetowa i niska przejrzystość finansów publicznych mogą spowodować poważny kryzys gospodarczy, którego ofiarami będą obywatele. Nie możemy do tego dopuścić - podkreślał Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli w czasie debaty.

 

Banaś: "Rząd stosował mechanizmy wypychania wydatków poza budżet"

Banaś poinformował, że w zeszłym roku rząd zastosował bezprecedensowe mechanizmy służące wypychaniu wydatków poza budżet. - Jest to oczywiste, że w sytuacji kryzysowej w pandemii COVID-19, rząd musiał zareagować za pomocą interwencji fiskalnej. Istotne jest, by interwencje prowadzić w sposób jasny i przejrzysty. Tego w gospodarowaniu budżetem, niestety, zabrakło - stwierdził szef NIK.

W opublikowanej wcześniej analizie Izba zwróciła także uwagę na to, że "w 2020 roku miał miejsce rekordowy wzrost długu Skarbu Państwa". "Wyniósł on 124,1 mld zł, a w kwocie tej blisko 30 mld zł było wynikiem istotnie większej niż w latach poprzednich skali operacji finansowych, przeprowadzanych poza rachunkiem deficytu państwa" - podkreślono w dokumencie. NIK uważa, że niezbędne jest podjęcie działań, które zwiększą przejrzystość finansów publicznych. 

- Ochrona przed konsekwencjami mało przejrzystego budżetu jest moim obowiązkiem. Obywatele mają prawo wiedzieć, jak wydawane są pieniądze i według jakich kryteriów obliczany jest deficyt budżetu - powiedział w czwartek Marian Banaś.

Zobacz wideo Jakie będą konsekwencje zawiadomienia NIK wobec premiera i ministrów?

NIK skontrolował zakupy w spółkach państwowych

Jak pisaliśmy w Gazeta.pl, Najwyższa Izba Kontroli pod koniec czerwca skontrolowała 12 największych jednoosobowych spółek państwowych, a także siedem spółek z różnych sektorów gospodarczych, w których pakiety udziałów/akcji Skarbu Państwa przekraczały 50 proc. Spośród 442 transakcji skontrolowanych przez NIK, 429 zrealizowano prawidłowo. W 15 z 19 skontrolowanych spółek prawidłowo opracowano, wdrożono oraz stosowano procedury dokonywania zakupów zaopatrzeniowych.

W czterech - Energa, Lotos, Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa oraz Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych - zbyt ogólnie określono zagadnienia dotyczące m.in. uzasadniania zakupu, szacowania wartości zamówień lub kryteriów wyboru dostawców. Zdaniem NI,  brak precyzji stwarzał ryzyko dowolności postępowania. NIK ustalił, że w czterech spółkach - Energa, PGE, Totalizator Sportowy oraz Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica - wyłączono ze stosowania procedur zakupowych np. usługi prawne, finansowe, ubezpieczeniowe czy też zakup czasu antenowego. W przypadku Energi procedurami zakupowymi objęto tylko 8 proc. ogólnej wartości zakupów.

Więcej o: