Ustawa śmieciowa znowelizowana. Będzie maksymalna stawka przy naliczaniu od ilości zużytej wody

Sejm uchwalił w czwartek nowelizację tzw. ustawy śmieciowej. Nowe przepisy wprowadzą maksymalną miesięczną opłatę za wywóz śmieci, obliczaną na podstawie ilości zużytej wody.

Za uchwaleniem noweli ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw głosowało 382 posłów, 14 było przeciw, a 47 wstrzymało się od głosu. Teraz tzw. ustawa śmieciowa trafi pod obrady Senatu. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Opłaty za śmieci. Będzie maksymalna stawka za naliczanie od ilości zużytej wody

Najważniejsza zmiana w tzw. ustawie śmieciowej to ustanowienie maksymalnej opłaty za wywóz opadów, jeśli gmina nalicza ją na podstawie ilości zużytej wody. Zgodnie z nowelą, opłata ta nie będzie mogła przekroczyć 7,8 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem za gospodarstwo domowe. Według resortu klimatu i środowiska będzie to ok. 150 zł.

Zobacz wideo Mafie gospodarcze zarabiają na odpadach. "Dla nich to eldorado"

Jak tłumaczył wiceszef ministerstwa klimatu Jacek Ozdoba, obowiązujące obecnie przepisy wymagają doprecyzowania, ponieważ w przypadku opłaty za śmieci ustalanej na podstawie zużycia wody łączna kwota nie jest w żaden sposób regulowana. To oznacza, że jeśli ktoś ma awarię, to zapłaci za wywóz śmieci znacznie więcej niż w przypadku innych metod naliczania opłaty.

Nowelizacja ustawy śmieciowej. Zmiany dla samorządów

Nowelizacja ustawy pozwoli również gminom dopłacać do systemu gospodarowania odpadami z własnych środków. Z mechanizmu będzie można skorzystać, gdy środki z opłat za śmieci są niewystarczające do pokrycia kosztów funkcjonowania systemu lub gdy celem jest obniżenie stawek pobieranych od właścicieli nieruchomości

Nowela przewiduje także podwyższenie maksymalnej stawki opłaty za odpady komunalne dla nieruchomości niezamieszkałych. Natomiast właściciele nieruchomości rekreacyjno-letniskowych będą mogli rozliczać się za odpady komunalne, jak właściciele nieruchomości niezamieszkałych, czyli od pojemnika.

Więcej o: