Rekrutacja do przedszkoli. Dodatkowe punkty dla zaszczepionych dzieci? Ważny wyrok NSA

Gmina nie może wymagać w trakcie rekrutacji do przedszkola zaświadczenia lekarskiego o odbytych przez dziecko szczepieniach - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Sąd uznał, że jest to niemożliwe, ponieważ pacjentom nie przysługuje prawo do żądania takiego dokumentu od lekarza.

Wyrok zapadł w związku z uchwałą jednego z wielkopolskich miast. Radni ustalili, że na drugim etapie rekrutacji do przedszkola dodatkowe punktu może otrzymać dziecko, które zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym (lub zwolniono je z przyczyn zdrowotnych) i może to potwierdzić zaświadczeniem lekarskim.

Zobacz wideo Belka: Możemy obudzić się w sytuacji, gdy nie będziemy mogli zapanować nad inflacją

NSA: Pacjentom nie przysługują wszelkie zaświadczenia na ich żądanie

Z uchwałą nie zgodził się wojewoda wielkopolski, który uznał, że nie można żądać potwierdzenia wykonania szczepień ochronnych w ten sposób. Wojewoda wielkopolski stwierdził nieważność uchwały, po czym sprawa trafiła do sądu - najpierw do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

NSA zgodził się z opinią wojewody, uznając, że ustawa o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych nie przewiduje wydania przez lekarza zaświadczenia o odbytym szczepieniu ochronnym. "Pacjentom korzystającym ze świadczeń z opieki zdrowotnej […] nie przysługują wszelkie zaświadczenia na ich żądanie, lecz tylko wymienione w powszechnie obowiązujących przepisach prawa" - wskazał NSA.

Ekspert: Potrzebna jest zmiana prawa

W wyroku podkreślono, że żądanie zaświadczenia lekarskiego w sytuacji, gdy lekarz nie ma obowiązku jego wydania, stanowi "wymóg zbyt rygorystyczny, a przez to i dyskryminujący te dziecko, które zostało zaszczepione (lub nie z przyczyn medycznych), a co nie zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim". Sąd dodał, że dowodem potwierdzającym odbycie szczepienia może być oświadczenie złożone przez rodzica lub opiekuna dziecka pod rygorem odpowiedzialności karnej.

- Wskazanie przez NSA, że najwłaściwszym do udowodnienia tego faktu jest oświadczenie, budzi wątpliwości, bo gmina w zasadzie nie ma go jak skontrolować - powiedział w rozmowie "Dziennikiem Gazetą Prawną" adwokat Marcin Kostka.

Według niego są rodzice, którzy mogą świadomie wprowadzać w błąd samorządy, aby zagwarantować swoim dzieciom miejsce w przedszkolu. Adwokat wskazuje, że najlepszym rozwiązaniem byłaby zmiana prawa w ten sposób, aby powstała podstawa prawna do wydawania zaświadczeń o odbytych szczepieniach.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego o sygnaturze III OSK 3521/21 można znaleźć pod tym LINKIEM.

Więcej o: