Jak napisać upoważnienie? Komu można go udzielić i jak wygląda wzór takiego dokumentu?

Jak napisać upoważnienie- nieobecność, choroba lub po prostu brak czasu na wizyty w urzędach są powodem, dla którego możemy potrzebować pomocy osób trzecich. Poniżej prezentujemy wszystkie ważne informacje na temat upoważnienia.

Upoważnienie oszczędza czas i skraca procesy urzędowe. Przydaje się zwłaszcza w przypadku wyjazdów zagranicznych lub w momencie, gdy sprawą rodzinną ma się zająć konkretna osoba. Poniżej odpowiadamy na pytania: jak napisać upoważnienie, kto ponosi ewentualne konsekwencje i jak napisać upoważnienie do obioru.

Zobacz wideo Likwidacja OFE. Opłata przekształceniowa podatkiem od oszczędności?

Upoważnienie - jak napisać? Czym jest taki dokument? 

Upoważnienie jest specjalną formą pisma, które zezwala osobie trzeciej na odbieranie ważnych dokumentów - na przykład z miejsca pracy, sądu lub urzędu. Należy jednak podkreślić, że upoważnienie nie jest tożsame z pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo jest wyrażeniem woli, na jego podstawie którego można na przykład podpisać w naszym imieniu umowę - co nie jest możliwe w przypadku upoważnienia. 

Komu można udzielić upoważnienia? 

W tej kwestii nie ma ograniczeń i upoważnienia można udzielić każdej osobie. Ważne jednak, aby był to ktoś, komu możemy zaufać. Najczęściej upoważnienia udziela się członkom rodziny - jest to bardzo korzystne rozwiązanie na przykład w przypadku współmałżonków, gdy jedna ze stron przebywa za granicą.

Upoważnienie jest też popularne wśród seniorów, których stan zdrowia lub samopoczucie nie zawsze pozwala na wizytę w urzędzie. Otrzymane upoważnienie nie oznacza przejęcia zobowiązań. Pomyłki oraz zaniedbania, które mogą wiązać się z odbiorem ważnych dla nas dokumentów przez osoby trzecie, ponosimy sami. Nawet, gdy osoba upoważniona popełni błąd i na przykład zapomni przekazać nam ważnej korespondencji, to i tak wszystkie ewentualne komplikacje musimy barć na siebie. 

ZUSRząd odciąży urzędy pracy. Ubezpieczeniem zdrowotnym zajmie się ZUS

Upoważnienie - wzór i kilka podstawowych zasad 

Upoważnienie powinno w jasny sposób wskazywać osobę, której  udzielamy zgody na odbiór ważnych dla nas dokumentów. Co więcej, upoważnienie powinno jasno wskazywać na zakres czynności, których udzielamy. Zbyt duże uprawnienia mogą skutkować tym, że ktoś będzie miał zbyt szeroki dostęp do naszych prywatnych spraw. Wzór na upoważnienie prezentujemy poniżej. 

Na początku podajemy kluczowe dane osoby upoważnionej osoby: 

 • imię,
 • nazwisko,
 • numer PESEL,
 • numer dowodu osobistego.

Jak napisać upoważnienie? Wzór

 • Data i miejscowość, w której sporządzono dokument. 
 • Adres do korespondencji osoby, która decyduje się na udzielnie upoważnienia oraz dane tej osoby. 
 • W tytule piszemy po prostu UPOWAŻNIENIE.
 • Dane osoby, która nadaje upoważnienie (imię i nazwisko, PESEL, nr dowodu osobistego oraz NIP w przypadku, gdy upoważnienia udziela firma).
 • Dane osoby upoważnionej (j.w).
 • Oświadczenie woli i dokładne określenie czynności, do której dana osoba zostaje przez nas upoważniona. 
 • Czytelny podpis osoby upoważniającej - w przypadku firmy, oprócz podpisu musi być też pieczęć. 

Osoba upoważniona, gdy dotrze już do danej placówki, oprócz upoważnienia musi posiadać ze sobą także dowód osobisty.

Czekaj nas zmiany w dowodach osobistychDowodu osobistego nie wyrobimy już przez internet. Chodzi o odcisk palca

Więcej o: