Każde nowe dziecko to dodatkowe pieniądze. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, czyli 1000 plus. Dla kogo?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to 12 tysięcy złotych na drugie i kolejne dziecko. Tzw. 1000 plus ma wejść w życie od 2022 roku. Jakie są zasady nowego programu demograficznego? Wyjaśniamy.
Zobacz wideo Polski Ład zwiększy dzietność? Piecha: Będzie lepiej niż przy 500+

W ramach Polskiego Ładu rząd chce uruchomić nowy projekt, którego celem jest wspieranie demografii. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, czyli tzw. 1000 Plus, ma ruszyć już od stycznia 2022 roku, a 22 lipca projekt ustawy trafił do konsultacji społecznych. "To kolejny krok na drodze do poprawy sytuacji i jakości życia polskich rodzin" - napisano na początku komunikatu na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

12 tysięcy złotych na dziecko. Zasady nowego programu

Z dotychczasowych zapowiedzi rządu wiadomo, że Rodzinny Kapitał Opiekuńczy skierowany jest dla rodziców dzieci w wieku między 12. a 36. miesiącem życia. Świadczenie przysługiwać będzie na każde drugie i kolejne dziecko. Kwota świadczenia 12 tysięcy złotych będzie wypłacana na dwa sposoby - rodzice będą mogli pobierać po 1 tys. zł miesięcznie przez rok lub po 500 zł miesięcznie przez okres 24 miesięcy. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy ma przysługiwać bez względu na dochód rodziny.

Warto przypomnieć, że nowe świadczenie nie będzie zarezerwowane wyłącznie dla rodziców pozostających w związku małżeńskim. "Nie przewiduje się żadnych ograniczeń w uprawnieniu do rodzinnego kapitału opiekuńczego ze względu na stan cywilny rodziców ubiegających się o to świadczenie, dlatego będzie ono przysługiwać również osobom samotnym wychowującym dzieci" - sprecyzowało Ministerstwo Pracy w odpowiedzi na zapytanie Radia Zet.

Ustawa, co prawda, ma wejść w życie w 2022 roku, ale obejmie również dzieci urodzone w latach 2019-2020. Jednak część rodziców nie otrzyma pełnej kwoty - wskazuje "Fakt". Tzw. 1000 plus nie należy się rodzicom, którzy mieszkają z dziećmi za granicą, a jeśli poza Polską mieszka tylko jedno z rodziców, Zakład Ubezpieczeń Społecznych sprawdzi, czy na dziecko nie jest pobierane podobne świadczenie.

12 tysięcy złotych na dziecko. Nowe świadczenie na wniosek elektroniczny

Przyznawaniem i wypłatą 12 tysięcy złotych na dziecko ma zajmować się ZUS. Podobnie jak w przypadku programów "Dobry Start" czy 500 plus, wnioski o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy mają być składane wyłącznie drogą elektroniczną. Rząd szacuje, że już w pierwszym roku obowiązywania programu, wsparciem zostanie objętych około 410 tys. dzieci.

Rząd przewiduje również uruchomienie tzw. 400 plus, czyli dofinansowania pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym czy u dziennego opiekuna. Należy podkreślić, że drugie świadczenie ma dotyczyć dzieci, które nie korzystają z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego (dzieci pierwsze oraz jedynacy). Miesięczna kwota dofinansowania wyniesie 400 złotych i będzie przekazywana bezpośrednio do placówki oświatowej.

Więcej o: