Najniższa krajowa 2022. Ile wyniesie? Płaca minimalna zostanie ustalona przez rząd do 15 września

Rada Dialogu Społecznego nie zdołała ustalić wysokości płacy minimalnej na 2022 rok. Teraz musi zrobić to rząd, który ma na to czas do 15 września. Projekt ustawy o najniższej krajowej trafił już do wykazu prac Rady Ministrów.

Rada Dialogu Społecznego co roku dostaje propozycję od rządu w sprawie podniesienie najniższej krajowej pensji. Ich propozycja nie może być mniejsza niż to, co przedstawiły władze. Jeśli przedsiębiorcy i związkowcy nie dojdą jednak do porozumienia w ciągu 30 dni, to rząd decyduje, o ile wzrośnie najniższe wynagrodzenie. 

Zobacz wideo Nikt chyba nie chce się już dłużej bać. Z singlem Męskie Granie Orkiestry 2021 jest nieco łatwiej

Pensja minimalna w 2022 r. Projekt trafił do wykazu pracy rządu

W tym roku Rada Dialogu Społecznego znów nie zdołała osiągnąć konsensusu w sprawie minimalnego wynagrodzenia. Tym samym to rząd przejął wyznaczanie najniższej krajowej na 2022 rok. Projekt nowelizacji ustawy w tej sprawie sporządza Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT), któremu szefuje wicepremier Jarosław Gowin. 

W zeszłym tygodniu projekt trafił na stronę Rządowego Centrum Legislacji. W poniedziałek 2 sierpnia pojawił się już w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Rząd ma teraz czas do 15 września na zatwierdzenie wysokości pensji minimalnej. 

Najniższa krajowa w 2022 roku - ile wyniesie?

W projekcie MRPiT zaproponowano pensję minimalną w 2022 roku na poziomie 3 tys. zł brutto. To wzrost o 7,1 proc względem stawki z bieżącego roku, która wynosi 2,8 tys. złotych. Relacja tej propozycji do prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wynosi 51,4 proc. Minimalna stawka godzinowa w tej sytuacji wynosiłaby 19,60 zł. 

Jak podano w ocenie skutków regulacji, podwyżka płacy minimalnej oraz stawki godzinowej obejmie ok. 2,2 mln osób, a gospodarstwa domowe mają na tym zyskać około 4,06 mld zł dodatkowego dochodu. Koszt podwyżki płacy minimalnej w 2022 r. dla małych i średnich firm to ok. 5,24 mld zł rocznie, a dla dużych prawie 789 mln zł.

Więcej o: