Provident zwróci cześć prowizji przy wcześniejszej spłacie pożyczki. UOKiK wymusza zmiany

Provident został zobowiązany przez UOKiK do zmiany sposobu rozliczenia z byłymi i obecnymi klientami. Jeśli pożyczka zostanie spłacona przed terminem, pożyczkodawca będzie musiał zwrócić część prowizji i innych opłat.

W sytuacji spłaty zaciągniętej pożyczki przed terminem, instytucje finansowe, zgodnie z art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim, mają obowiązek oddać konsumentom proporcjonalną część wszystkich kosztów pożyczki. Taką interpretację potwierdził we wrześniu 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości UE.

Konsument, który przed terminem spłaci pożyczkę lub kredyt konsumencki, ma prawo odzyskać część wszystkich pobranych opłat proporcjonalnie do skrócenia czasu kredytowania. Kwota zwrotu powinna być obliczona metodą liniową, która jest transparentna i sprawiedliwa. Jako Urząd robimy wszystko, aby uporządkować kwestię tych rozliczeń i wyeliminować z rynku nieprawidłowości. Udało się to już w przypadku większości banków oraz dużej części firm pożyczkowych 

- informuje w komunikacie Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zobacz wideo Nikt chyba nie chce się już dłużej bać. Z singlem Męskie Granie Orkiestry 2021 jest nieco łatwiej

Provident zwróci część kosztów przy wcześniejszej spłacie pożyczki

Provident, w przypadku wcześniejszej spłaty pożyczki, z obniżenia kosztów wyłączył opłatę przygotowawczą i prowizję - informuje UOKiK

W związku z tym UOKiK zobowiązał Provident Polska do zmiany sposobu rozliczenia z byłymi i obecnymi klientami. Firma w przypadku przedterminowej spłaty pożyczki zwróci konsumentom - wyliczoną zgodnie z metodą liniową - proporcjonalną część wszystkich kosztów, w tym prowizji i opłaty przygotowawczej. W przypadku wcześniejszej częściowej spłaty podstawą do rozliczenia będzie kwota nadpłaty netto (po obniżeniu jej o ewentualną sumę niedopłat).

Ponadto Provident ma usunąć skutki naruszenia praw konsumentów. Dotyczy to osób, które spłaciły przed terminem pożyczkę w okresie między 16 maja 2016 r. a datą uprawomocnienia się decyzji prezesa UOKiK. Spółka poinformuje ich, że mogą wystąpić o zwrot proporcjonalnej części pobranych opłat, a potem odda im pieniądze. Podjęła się też weryfikacji rozliczeń i ewentualnej dopłaty w przypadkach, gdy klient złożył wcześniej reklamację i w efekcie odzyskał jedynie części należnej kwoty. Szczegóły decyzji UOKiK znajdują się pod TYM adresem.

UOKiK zmusza kolejne firmy do korzystniejszego rozliczania pożyczek

UOKiK wydał już decyzje wobec 22 firm pożyczkowych, które nieprawidłowo rozliczały się z konsumentami po wcześniejszej spłacie kredytu konsumenckiego.

Oprócz Providenta Urząd zobowiązał w tym roku do zmiany praktyk i usunięcia skutków naruszeń także spółkę Monedo Polska (dawniej Kreditech Polska). Musi ona powiadomić wszystkich swoich klientów, którzy przed terminem spłacili pożyczki i nie zostali właściwie rozliczeni z prowizji, o możliwości złożenia reklamacji, a następnie zwrócić im pieniądze. Decyzja jest już prawomocna. 

Więcej o: