FGŚP - kiedy nie płacimy? Na kogo trzeba odprowadzać składki? Odpowiadamy

FGŚP (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) nie zawsze musi być opłacany. Nie za każdego pracownika należy wnosić składki. Kiedy nie płacimy FGŚP?

FGŚP jest funduszem, który ma zabezpieczyć losy pracowników w wypadku niewypłacalności pracodawcy. Obowiązuje od przeszło 20 lat. Składki wnoszą do niego osoby, które zatrudniają co najmniej jedną osobę i są to:

 • przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą wyłącznie w Polsce,
 • przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą również na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – w odniesieniu do działalności prowadzonej w Polsce,
 • oddziały banków zagranicznych,
 • oddziały instytucji kredytowych,
 • oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń,
 • oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych.

Składka na FGŚP obliczana jest od tej samej kwoty, od jakiej oblicza się składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe (podstawy wymiaru składek). Stopa procentowa składki na FGŚP wynosi 0,10 proc. tej kwoty.

Zobacz wideo Nikt chyba nie chce się już dłużej bać. Z singlem Męskie Granie Orkiestry 2021 jest nieco łatwiej

FGŚP - kiedy należy go płacić?

FGŚP musi zostać opłacony za każdego pracownika, który jest objęty obowiązkowo ubezpieczeniem emerytalnym i ubezpieczeniami rentowymi, czyli:

 • pracuje na podstawie umowy o pracę,
 • pracuje na podstawie umowy o pracę nakładczą,
 • pracuje na podstawie umowy zlecenia lub równorzędnej,
 • wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub innej spółdzielni, która zajmuje się produkcją rolną.

Osoby, które pracują jako pomoc domowa, nie wliczają się do grona osób zatrudnionych w tym znaczeniu. 

FGŚP - kiedy nie płacimy?

Składki nie muszą być wnoszone za każdego pracownika. Prawo przewiduje kilka wyjątków. Składki na FGŚP nie płacimy za:

 • pracowników, którzy wracają do pracy z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego - przez 36 miesięcy od pierwszego miesiąca po powrocie z takiego urlopu,
 • pracowników, którzy skończyli 50 lat i przez 30 dni przed zatrudnieniem pozostawali w?ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy (PUP) - przez 12 miesięcy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę,
 • pracowników skierowanych do pracy przez PUP, którzy nie skończyli 30 lat - przez 12 miesięcy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę,
 • kobiety, które skończyły 55 lat, i mężczyzn, którzy skończyli 60 lat.

FGŚP nie trzeba też płacić po dacie ogłoszenie niewypłacalności w rozumieniu przepisów ustawy o Funduszu. 

Więcej o: