Zasiłek rodzinny 2021/2022. Od kiedy można złożyć wniosek? Ile wynosi kwota świadczenia?

Celem zasiłku rodzinnego jest częściowe pokrycie kosztów na utrzymanie dziecka. Ile wynosi miesięczna kwota świadczenia i kto może je otrzymać? Do kiedy należy złożyć wniosek o zasiłek rodzinny? Podpowiadamy.
Zobacz wideo 500 plus a dzietność. Czy program spełnia swoje zadanie?

Nowy okres zasiłkowy trwać będzie od 1 listopada 2021 do 31 października 2022 roku. Złożyć można go w dwóch formach. Jak to zrobić?

Zasiłek rodzinny - dla kogo?

Prawo do zasiłku przysługuje:

  1. rodzicom, rodzicowi, prawnemu opiekunowi dziecka;
  2. opiekunowi faktycznemu dziecka;
  3. osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

W przypadku dwóch pierwszych punktów, zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub do ukończenia 21. roku życia w przypadku kontynuowania nauki, a także do 24. roku życia w przypadku kontynuowania nauki przez dziecko, które legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatkowo prawo do zasiłku uzależnione jest także od kryterium dochodowego. By móc otrzymać świadczenie, przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać 674,00 zł lub 764,00 zł w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny 2021. Jaka jest kwota wypłacanego świadczenia?

Kwota zasiłku jest uzależniona od wieku dziecka. W przypadku dzieci do piątego roku życia wynosi on 95 zł na dziecko miesięcznie. Gdy dziecko jest w wieku między piątym a 18. rokiem życia, kwota ta wzrasta do 124 zł na dziecko. Dziecku powyżej 18. roku życia przysługuje natomiast 135 zł miesięcznie.

Jak złożyć wniosek o zasiłek?

Wniosek o zasiłek rodzinny na nowy okres złożyć można od 1 sierpnia w formie papierowej (w urzędzie) lub od 1 lipca w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu Emp@tia. Wystarczy zalogować się przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. 

Więcej o: