500 plus dla seniora emeryta. Jak złożyć wniosek? Jakie są zasady?

500 plus dla emerytów przysługuje niektórym seniorom. Jakie są zasady dofinansowania? Kto otrzyma 500 plus dla seniora? Jak złożyć wniosek? Odpowiadamy.

500 plus dla seniora to dodatkowe świadczenie, o które mogą ubiegać się emeryci. 500 zł dofinansowania nie jest jednak dla każdego. Świadczenie to skierowane jest do osób w najgorszej sytuacji finansowej, by poprawić ich byt. 

Zobacz wideo Ogromna dziura w ZUS-ie? "Jak będziemy mieli szczęście, to bieda zajrzy w oczy do końca tej kadencji"

500 plus dla seniora - którym emerytom przysługuje?

Pieniądze otrzymają jedynie emeryci i renciści, którzy są niezdolni do samodzielnej egzystencji lub ci, którzy pobierają zasiłek pielęgnacyjny i mają ukończone 75 lat.

Ponadto muszą oni spełniać kryterium dochodowe. Na pełną dodatkową pomoc finansową mogą liczyć osoby o dochodzie, który nie przekracza progu 1727,08 zł brutto. Dla osób, które przekraczają ten limit, świadczenie będzie stosownie obniżone. 

500 zł dofinansowania otrzymają osoby, których dochód na rękę nie jest wyższy niż 1227,08 zł. Każda złotówka powyżej tej kwoty jest odliczana od dofinansowania 500 plus dla seniora. Przykładowo emeryci, którzy mają 1327,08 zł dochodu, otrzymają świadczenie pomniejszone o 100 zł. 

500 plus dla seniora - wniosek. Jak złożyć?

500 plus dla emerytów nie jest przyznawane z urzędu. O świadczenie należy się ubiegać w ZUS. By otrzymać dofinansowanie należy dostarczyć:

  • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • dokumentację medyczną,
  • wszystkie inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na rozpatrzenie wniosku np. dokumentacja z lecznicy rehabilitacyjnej lub zaświadczenie o stanie zdrowia (wydane przez lekarza nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku).

Dwa ostatnie punkty dotyczą emerytów i rencistów, którzy ukończyli 75 lat i pobierają zasiłek pielęgnacyjny. 

Więcej o: