Nowe przepisy w Polskim Ładzie. Nie będzie zmiany limitu dochodów dla dzieci

Limit dochodów dziecka, który pozbawia jego rodziców możliwości korzystania z ulgi podatkowej to - zgodnie z obecnymi przepisami - 3 089 zł. Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, po wprowadzeniu zmian w ramach Polskiego Ładu kwota ta nie ulegnie zmianie.

Według obecnych przepisów podatkowych ulga prorodzinna na dzieci pełnoletnie uczące się (w wieku od 18 do 25 lat) nie przysługuje, jeśli dziecko uzyskuje dochód podlegający opodatkowaniu w kwocie wyższej niż 3 089 zł. Oznacza to, że podatnik rodzic nie może skorzystać z ulgi, jeśli dochody dziecka przekroczą 3 089 złotych rocznie. 

Zobacz wideo Oczywiście zgodnie z prawem wciąż będzie możliwe dogadanie się, co do podziału ulgi.

Polski Ład. Nie będzie zmiany limitu dochodów dla pracujących dzieci 

Zgodnie z założeniami Polskiego Ładu kwota wolna od podatku ma wzrosnąć do 30 tysięcy złotych, a próg podatkowy do 120 tysięcy złotych. Ministerstwo Finansów poinformowało jednak, że przepisy w sprawie limitu dochodów dzieci się nie zmienią. 

"Oznacza to, że tak jak dotychczas, w przypadku utrzymywania pełnoletnich dzieci, które się uczą i nie ukończyły 25. roku życia, prawo do ulgi będzie przysługiwać, jeżeli suma rocznych dochodów dziecka (podlegających opodatkowaniu na ogólnych zasadach według skali podatkowej lub 19 proc. stawki podatku dla kapitałów pieniężnych, z wyjątkiem renty rodzinnej) oraz przychodów objętych ulgą dla młodych, nie przekracza kwoty 3 089 zł" - przekazał resort finansów Polskiej Agencji Prasowej

Ministerstwo uznało, że podniesienie limitu dochodów dzieci do kwoty 30 tysięcy złotych nie byłoby uzasadnione. Jednocześnie resort zastrzegł, że nadal trwają prace nad końcową wersją nowych przepisów podatkowych. Projekt ustawy jest obecnie konsultowany, a zgłaszane uwagi mogą mieć wpływ na to, jak w ostateczności będą brzmiały przepisy. Zmian można także dokonać na etapie parlamentarnym. 

Polski Ład i ulga na dziecko. Będzie zmiana dla rodziców po rozwodzie 

Jak informowaliśmy przed tygodniem w Gazeta.pl, przepisy Polskiego Ładu mają precyzyjnie określić, kto z rodziców ma prawo do ulgi na dziecko, jeśli nie są oni w stanie podzielić się samodzielnie. W przypadku konfliktu (np. po rozwodzie) fiskus ma rozdzielić prawa do ulgi po połowie. 

Równy podział będzie jednak możliwy tylko w przypadku, gdy rodzice oraz dziecko mieszkają pod tym samym adresem lub naprzemiennie opiekują się potomkiem. Jeśli władza rodzicielska jest sprawowana przez jednego z rodziców lub dziecko mieszka tylko z jednym z nich, to jemu będzie należała się pełna wysokość ulgi. Oczywiście zgodnie z prawem wciąż będzie możliwe dogadanie się co do podziału ulgi.

Więcej o: