Świadczenie rodzicielskie. Komu przysługuje? Ile wynosi?

Kto, oprócz matki dziecka, może ubiegać się o świadczenie rodzicielskie? Ile wynosi kwota "kosiniakowego" i na jaki okres jest przyznawana? Przypominamy.

Świadczenie rodzicielskie, zwane także "kosiniakowym" (od nazwiska dawnego ministra pracy Władysława Kosiniaka-Kamysza, z którego inicjatywy wprowadzono świadczenie) wypłacane jest od 2016 roku.

Zobacz wideo Belka: Możemy obudzić się w sytuacji, gdy nie będziemy mogli zapanować nad inflacją

Świadczenie rodzicielskie. Ile wynosi?

Świadczenie rodzicielskie dla wszystkich uprawnionych osób wynosi tyle samo. Co miesiąc wypłacany jest 1000 złotych. Świadczenie to nie jest uzależnione od kryterium dochodowego, nie podlega również opodatkowaniu.

Nowa metoda oszustów - wysyłają SMS od poczty głosowej z linkiem, który pomaga wykraść dane.SMS z wiadomością od poczty głosowej to oszustwo. Policja ostrzega

"Kosiniakowe", czyli świadczenie rodzicielskie. Na jaki okres przysługuje?

Zgodnie z informacjami podanymi na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:

  • 52 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;
  • 65 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;
  • 67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;
  • 69 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;
  • 71 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

Lotnisko (zdjęcie ilustracyjne)Osoby mieszkające przy lotniskach bez odszkodowań

Świadczenie rodzicielskie. Kto może je otrzymać?

Świadczenie to przysługuje przede wszystkim matce dziecka. Ojcu również, ale tylko w trzech przypadkach:

  • skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;
  • śmierci matki dziecka;
  • porzucenia dziecka przez matkę.

Jak zreformować TVP? Prof. Tadeusz Kowalski: Trzeba tę instytucję zlikwidować i utworzyć na jej miejsce nowąJak zreformować TVP? Prof. Tadeusz Kowalski: Trzeba tę instytucję zlikwidować i utworzyć na jej miejsce nową

"Kosiniakowe" może otrzymać także opiekun faktyczny dziecka, rodzina zastępcza, za wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej oraz osoba, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia.

Zasady przyznawania świadczenia rodzicielskiego

Prawo do świadczenia rodzicielskiego ustalane jest od pierwszego miesiąca urodzenia lub przysposobienia dziecka. W przypadku rodziny zastępczej (za wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej) od miesiąca, w którym objęła dziecko opieką - o ile wniosek o "kosiniakowe" został złożony w ciągu trzech miesięcy od urodzenia lub przysposobienia dziecka. W przypadku opiekuna faktycznego dziecka i rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, od dnia objęcia dziecka opieką.

Jeśli wniosek złożono po terminie, ale nie później niż w okresie 52 tygodni, w przypadku urodzenia (przysposobienia, objęcia opieką) jednego dziecka i odpowiednio dłużej w przypadku urodzenia (przysposobienia, objęcia opieką) więcej dzieci, prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

Jeśli zaś chodzi o ojca dziecka, termin 3 miesięcy liczony jest od dnia skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, śmierci matki dziecka lub porzucenia dziecka przez matkę.

Więcej o: